Friday, May 17, 2013

BIELSKI GUERILLAS

http://tinyurl.com/c4v6oj8

The Bielski brothers, Tuvia, Asael, and Zus formed a partisan group that operated in the Naliboki Forest, in Belarus, after the German invasion (WWII). The group, also known as the Kalinin Squad, saved 1200+ Jews. The film, "Defiance" (2008), starring Daniel Craig and Lev Schreiber, is based on events involving the Bielski partisans.

Some of the names of the guerrillas were from a file ( partzasofbelski kalinina) uploaded by an unknown source to general-files.com. The list is in Russian. It includes many birth years, and places for the individuals. A few of the many  surnames (about 1200) are:

Abramovich (several, from Korelichi, Lida, Minsk, Novogrudok, etc), Axelrod, Axelrod, Apel

Baksht (3), Baskin, Beira, Berkowitz (several), Binshtok, Bloch, Baldo

Vaybus, Weiner/Veiner, Vayntroyb, Vargaftik, Vyskov

Gabel, Garbarovich, Gezhes, Getreyn, Gimpelevich, Gomberg, Grodenchik

Davidovich, Danzig, Dvoretsky, Dizengauz, Dushkin

Evselevich, Esmalsky

Zhirmanskaya, Zhukhovitski

Zakgeym, Zamkovy, Zasetski, Zilbershtein

Igelnik, Izraelevich, Ingberg

Kabak, Kagan, Kazhdan, Kantor, Kaplan (many), Kivelevich, Kokin, Kravets

Lazo, Leder, Linik, Lutsk, Lyubchansky

Magath/Magat, Malis, Mendeleev, Miranker, Movshovich (8)

Nayfeld, Natanblit, Nitlyuk

Ovsievich, Okonsky, Opengeym, Oshman (3)

Pecker, Pilovsky, Pindrik, Protas, Pshenitsa

Rife, Rayfer, Resnick (3), Rozengauz, Rybak/Fisherman, Rymar

Savitskaya, Svyatov, Segal, Sinuk

Tavritsky, Taub, Tiktin, Trachtenberg

Fayvelevich, Fayser, Flyaster, Freyntman

Khadan, Kheifetz/Heifetz, Hodos, Hodosh/Khodosh

Tsvey, Tsukerkop, Tsyrkina/Zirkin

Shalin, Shapiro, Shimanovich (9), Schiffman, Schmukler

Edelberg, Engel, Estreyn

Yulevich, Yarmovsky

Please check the document for further information.