Thursday, July 25, 2013

1926 POLAND: JEWISH TEACHERS (#1)

The following information is based on data from the "List of Teachers of Higher Education (secondary, vocational and seminary), R 2", compiled and edited by Zygmunt Zagorski (Polish Society of Secondary Schools and Universities, published 1926)

Higher Schools of General Education:
Bialystock School District Board of Trustees

Claredon Gimnazjum:

Leon Barucki, Leon Czerniakow, Aleksander Isaak, Jozef Zimmerman
--------------------------------------------------------------------------
pp. 83-86

BIALYSTOK:

Jewish Boys’ High School/Gymnasium (49 Kupiecka St.) :

Director: Abraham Frankel

Amalja Lichtman-Franklowa
Berta Bertisch
Michal Cypkin
Jakob Menkes
Ita Welzer
Roza Lewinowa
Anna Jonas
Nuchim Schlosser
Hersz Press
Nuchem Szypper
Aleksander Izaak
Aleksander Wrobel
Chawa Miues
Abram Feldman
Mojzesz Karlinski
Jakob Tapicer

Jewish Girls’ High School/Gymnasium (49 Kupiecka): same teachers as for the Boys’ school.

Co-Educational School (4 Szlachecka St.)—Dawid Druskin (School’s name ??)
Director: Witold Kamieniecki

Jakob Berman
Eljasz Aronsztam
Fela Buki
Helena Farber
Sara karlinska
Stanislaw lewinson
Fania Lewinowna
Symcha Lewin
Hirsz Pres
Dr. Jakob Reifer
Arnold Reiss
Leja Rubinztejn
Tamara Szumska
Samuel Szleifer
Janina Wasikowna
Jozef Mazo
Fania Frejdkin


Co-Educational School (2 Palacowa St.)—Salomon Gutman (school’s name???)
Director: Aron Tileman

Jakob Berman
Natalja Dimitriuk
Leon Wolf Diamand
Isar Einhorn
Elzbieta Johanzon
Rebeka Lichtenstein
Fania Lewinowna
Symcha Lewin
Dr. Isser Oller
Zyna Orlanska
Berta Oninowa
Hirsz Press
Gdalja Rozenman
Leja Rubinstejnowa
Wladyslaw Strzelecki
Oszer Szkolnik
Dr. Sebastjan Tilleman
Menachem Wajnszel
Irena Zabiellowa
Dr. Wlodzimierz Bomasz
Sara Gutman
Judyta Rubinsztejn

Coeducational Gymnasium (74 Sienkiewicza St.; 26 Brukowa St.)----M. Kacnelsona, M. Kaplana, A. Kalmego, Z. Pata

Director: Dawid Brawer

Maurycy Adler
Leon Aronowicz
Emil Benndorf
Jakob Berman
Mowsza Chazanowicz
Nochum Dryswiacki
Klara Gellertowna
Gutka Gutmanowna
Samuel Jakubowski
Szejna Liwszycowna
Aron Orynowski
Dawid Rakowicki
Rochel Rubin-Salomon
Rudolf Schepper
Mikolaj Schonbrunn
Gejsza Szkolnikow Gejsza
Pinchus Szyfman
Jenta Warszawiakowna
Perla Wilenska-Kantor
Mojzesz Zabludowski
Wlodzimierz Bomasz
Mojzesz Goldberg
Pola Szwarcowna


"Tachkemoni" Hebrew High School Gymnasium (3 Szlachecka St.)
Director: Dr. Gedalja Rosenmann 

Jakob Lewitt
Lejba Bomchil
Izrael Lifszyc
Chaim Gorzolcany
Dawid Kossowicki
L. Eksztajn
Chasia Zabludowska
Enoch Zatorski
Chawa Minesowa


Coeducational School (4 Sienkiewicza St.)
Director: Jozef Zeligman

Franciszka Arkinowa
Cecylja Czechowska
Matylda Dereczynska
Jakob Dereczynski
Filip Echenski
Jozef Laniewski
Anna Lebenhaftowa-Krynska
Jozef Lebenhalt
Leon Minc
Zofja Pawlowska
Kalikst Pawlowski
Jozefa Trepczyna
Jerzy Witkowski
Antoni Zalewski
Anna Zeligmanowa
Wlodzimierz Bomasz
Anna Perelszejn


No comments:

Post a Comment