Friday, November 8, 2013

1904-05 RUSSO-JAPANESE WAR: GRAVES OF RUSSIAN SOLDIERS IN JAPAN

The information listed below  is based on information from the following Russian language sites at: http://port-arthur.ucoz.ru/publ/5-1-0-5 and http://port-arthur.ucoz.ru/publ/6-1-0-7


Matsuyama:

Sergei Belyakin (Belsky)
Kleiman Jacob/Yakov Klaymen
Sawa/Sava Melnikov
Pavel/Paul Rizin
Matvey Savelyev
Guerin Stonsky (Gersh Stavsky)
Yefim Tkach
Moisey Volkov/Wolf
Fisher Yampolsky (Fedor Yanhovsky)

Idzumiotsu (Soldiers, sailors, & non-commissioned officers):

Isaac Zabarovsky
Gabriel Kazantsev
Jacob Kocherov
Yakov Revelov (Yakov Levine)
Moisey Sitannovich (Mikhail Gofshteyn)
Yakov Melnikov/Jacob Millers  (Melnik/Miller)
Khaym/Chaim Kovshutin
Moses Zoblin

Nagasaki:

Savely Matveevich Konovalov

Veniamin Nikolayevich Podobedov

Narasino:

Job Nosov
Lazar (Nazary) Katsapov
Aron (Andron, Aaron) Nisinken (Nisenkin)
Yakov Polikarpov (Polikalov)

Hiroshima:

Peter Katsap (Kitsak)
Michael/Nujgauk Gofshten
Samson Kalikov (Kalkov)

Fukuoka:

Elijah (Elias)/Ilya Michkov

Nagoya:

Yakov Borovsky

Kumamoto:

Elijah (Elias) Fomin

Fushimi:

Isaac Aizen (Isaac Finzi/Finzen)

Sendai:

Shlema (Shloime) Lipkin

Takasaki:

Samson Melnikov (Melnichenko)
No comments:

Post a Comment