Monday, January 6, 2014

1877 GALICIA: RABBIS (#1)

 1877 RABBIS (by county)

The information is based on the publication, "1877 Kingdom of Galicia & Lodomeria w. Duchy of Krakow".I don’t know if the locations are the rabbis’ residences or the places of the congregations/synagogues.


p. 354/190—356/191
Biala—
Glaser Nathan, Dr. fil. Lipnik; Gutwirth Jozef, Oswiecim/Auschwitz

Boxhnia—
Position vacant

Brody—
Kristiampoler Majer, Brody

Brzesko—
Position vacant

Brzozow—
Weber Eliasz, Brzozow; Spire Szaja, Dynow; Gelernter Jossel, Jasienica

Chrzanow—
Halberstamm Dawid, Chrzanow; Lewi Mojzsesz, Trzebinia

Cieszanow—
Frankel Jakob, Cieszanow; Reimann Salamon, Narol; Silberstein Markus, Oleszyc

Czortkow—
Frisch Baruch, Czortkow; Gottesmann Aron, Ulaszkowce; Schapira Hersch, Jagielmica

Dabrowa—
Rappaport Szabse, Dabrowa; Teitel Mortko, Szezucin

Drohobycz—
Hruszowski Eliasz, Drohobycz; Lustmann Hersch, Boryslaw; Rokeach Meschulem, Boryslaw

Horodenka—
Gross Markus, Obertyn;  Tumin Mojzesz, Horodenka

Jaroslaw—
Waldberg Samuel, Jaroslaw

Kalusz—
Babad Icyk, Kalusz

Kolbuszowa—
Teitelbaum Abraham, Kolbuszowa; Hebenstreit Jozua, Sokolow

Kolomyja—
Hager Hersz, Peczenizyn; Kopelman Josel, Gwozdziec; Liebtenstein Hilel, Kolomyja; Schumer Chaim, Jablonow

Krakow—
Schreiber Szymon, Krakow

Krosno—
Rubin Samuel, Korezyn; Storch Awigdor, Dukla; Unger Markus, Zmigrod Nowy

Lwow—
Orenstein Hirsch, Lwow, Kaznodzieja; Lowenstein Bernard, Lwow

Mielec—
Horowitz Juda, Mielec; Kohn Dawid, Radomysl

Nowy-Sacz—
Position Vacant

Nowtarg—-
Hirsch Jakob, Nowytarg; Hersch Mojzesz, Kroscienko

Pilzno—
Rotenberg Jakob, Jodlowa; Horowitz Mojzesz, Dembica; Wolkenfeld Juda, Brzostek

Podhajce—
Meller Szymon, Podhajce

Rohatyn—
Gutstein Majer, Bolszowce; Hamerling Ira, Bukaczowce

Ropczyce—
Liebschutz Natan, Wielopole; Marilles Izak, Ropczyce

Sambor—
Hulles Leib, Sambor

Sanok—
Preger Berisob, Rymanow
Sniatyn—
Hager  Jakob, Zablotow

Sokal—
Eisen Awigdor, Warez; Kranz Jakob, Tartakow; Ramas Sindel, Sokal; Rokach Ozjasz, Belz; Flumin Efroim, Krystynopol

Stanislawow—
Horowitz Meschulim, Stanislawow; Reichsberg Chaim, Jazupol

Staremiasto—
Freindl Sindel, Staremiasto

Stryj—
Rosenblum Eliasz, Stryj

Tarnopol—
Babad Szymon, Tarnopol

Tarnow—
Rappaport Izrael, Tarnow

Trembowla—
Babad Simche, Trembowla; Babad Szymon, Janow; Heliczer Jossel, Strusow

Wadowice—
Falik Jojzesz, Zator

Wieliczka—
Frankel Chaskel, Klasno