Thursday, January 2, 2014

1899 PRZEMYSL

The following list of possible Jewish individuals is based on information from the 1899 Przemysl Calendar (Vol. 1).

ATTORNEYS (according to the official census of Przemysl Advocates’ department)

Blumenfeld Ozyasz, Rynek.
Dawid Maurycy
Gans Bernard
Glanz Jakob, Rynek.
Goldfarb
Hillel Henryk
Lindenbaum
Luzecki Julian
Mantel Eliasz
Mendrochowicz Leon
Reisner Dawid, Rynek
Rosenbach Wilhelm, Rynek
Schwarz Michal
Susswein Leisor
Tarnawski Leonard, Rynek

DOCTORS FROM PRZEMYSL:

Dzikowski Zygumnt I. P.
Grabscheid Mojzesz,
Keller Maurycy, Kutna Samuel
Mannheim M.
Pordes M.
Smolarski Zygm.
Ziemianski Leon.
Schnitzer (dent.)
Biber Maurycy

NOTARIES (according to the official census of department of notaries): 

Locales/Names:

Chrzanow--Romowicz Leon
Czerniowce—Morwitzer Juljusz, Dr.
Janow—Wiesenberg Abr., Dr. pr. (?)
Kety—Sporn Juljan
Liszki—Gutowski Roman
Lutowiska—Grossman Bernard
Lwow—Kukawski Leopold, Kwasnicki Samuel
Lopatyn—Holzer Leon
Nowy Targ—Weigel Artur, Dr.
Obertyn--Ambros-Rechtenberg Eugen
Olesko—Reiss Leon, Dr. pr.
Peczenizyn—Szeib Henryk
   Przemysl—Rokicki Julian
Seletyn—Stryjski Eugeniusz
Strzyzow—Holzer Zygmunt
Tarnopol—Prominski Adolf
Tarnow—Vayhinger Adolf
Turka—Pedracki Artur
Zablotow—Szapira Adolf, Zloczow—Kurylowicz Eugeniusz, Misky Feliks, Dr. pr.,
Zabie—Haber Jozef