Wednesday, June 25, 2014

1892 PODOLIA ADDRESS BOOK

1892 PODOLIA GUBERNIA (KAMENETS-PODOLSKY) ADDRESS BOOK

From the Russian language 1892 address book, the following:

NOTARY:
Mandelshtam Leonid Pavel/Paul—Pochtovaya Ulitsa, d. Shulminskago #28

DOCTORS:
 “dom”= home of (?)

Part 1
Gyerman Mikhel-Yekhiel  (??)sakhevich—Postal St. (Pochtovaya Ulitsa, dom Germana/Herman)
Ledeberg Byanem (?) Khaimovich—dom Cohen/Kogan

Part 2
Oksman/Oxman Zelman Mendelevich—Gubernatorskaya Ul., dom Baba Rovkakh’r
Goldentrester Yakov ?inovits –Gubernator Ul., dom Vainboim
Vergman/Byergman Izrail Yankelevich—Gubernator Iloshch (square?), dom Goldenberg
Manasevits Yus Moisvevich—own home

Part 3
Levit or Levitsky Leonid Augustovich—

DENTISTS:
 Part 1
Rosenberg  Solomon Aizekovich—Troitsyui Pereulok, dom Gorenshteiter
Schechtman/Shyekhtman Leizor-Liber-Moshko Yankelevich—

MIDWIVES:

Gologovskaya Khana-Meyer Gershova—dom Yadlov, kina (?)
=========================================================

OLGOPOLSKY (?) COUNTY--

DOCTORS:


Kryzhanovski Mihail Jacob