Tuesday, July 1, 2014

1919 BALTA, UKRAINE: POGROM (#3)

“Remember and Tell” (Vol. 1), a memoir written by Iliya Naumovich Koshyn, a survivor of Ukraine’s Balta ghetto, discusses, “… his personal story and reveals other survivors’ recollections”. (KyivPost.com, 9/27/2009)


Below, is a list of names mentioned in the book. The list was kindly shared with me by a reader, Arnold Chamove. The names appear as written in Arnold’s list.


The information is from a 1919 document. The print was illegible in some places.
Abramovich _arna Boruchovna,
_pivak Abram,
Abelik Dobrish,
Abelik Gersh,
Ayzinstein Moyshe Israelevich,
Barenboym Abram Shmulevich,
Barer Motel,
Becker Chaya Moshkovna,
Beloshkurenko Brana
Bershadskaya Ruchlya,
Beygelmacher Etlya Iosipovna,
Beygelmacher Gersh Yankelevich,
Beyzerman Gedal,
Birman Kolmen,
Blank Rivka Gershkovna,
Blecher Shaya,
Bondar Betya,
Brotskiy Shmul Gershkovich,
Bulman Brucha Yankelevna,
Bulman Feyga,
Chalupa_  Ester,
Chechelnitskiy Ruvin,
Chechelnitskiy Yoyl,
Cholodenko Perla,
Chudnovskaya Ester,
Chusid David,
Dubasarskiy Shulem,
Duchovna Malka,
Dzyura Zlot. Shlemovna,
Elis Bentsion,
Elis Volf,
Erichman Chaya,
Erler Volko,
Faveliukis Abram,
Favelyukis Itsko,
Faynberg Boris,
Faynboym Brana,
Fisher Chaya,
Flinstein Tsipa,
Flit Chaya,
Flit Duvyd,
Galperin Duvyd,
Gamer Chaya Meyerovna,
Garber Leyzer,
Garus Sura,
Gatsuler Dvoyra,
Gendelman Aron,
Gerbarg Rivka Ihilevna,
Gerus Bentsion,
Gerus Iosif,
Gi_valiner Nachman,
Gidgarts,
Gitelman Chamm Itskovich,
Gluzberg Yankel,
Gochrfeld Ruchlya Volkovna,
Goldberg Zachariy,
Goldin Elka,
Goltsman Feyga,
Goltsman Moysey,
Gorbaty Moshko Gershkovich,
Goychman Ita,
Goychman Shimon,
Goyhman Sosya,
Granatur Moysey,
Grobovetskaya Perlya,
Groysman Sima Alterovna,
Guberman Enya,
Guberman Moyshe,
Kamenskiy Iustina,
Karafin,
Katz Leya,
Katz Lyba Zelmenacha,
Kats Ratsya,
Katz Lyba Zelmenacha,
Kaydman Sheyva,
Kayserman Abram,
Kazatsker Chana,
Kazatsker Chana,
Keyserman Chaya,
Kigelman Tuba,
Kilstein Mariam,
Kletsman Duvyd,
Kleynman Shlema,
Ko_tanstinovskaya Etlya
Kogon Moyshe Gershkovich,
Kolodka Basya,
Kolodka Reyzya,
Komesarenko Aron,
Korduner Rivka,
Korenblit,
Korenblit,
Kozhar Hana
Kozlova Leya,
Kravaya Tsypa,
Kreper Idel Minashevich,
Kreyderman Ovshi,
Kriklivy Leyb,
Krodzberg Berel,
Krodzberg Freyda,
Krutovskaya Etlya,
Krutovskaya Etlya,
Krys Gersh,
Krys Sheyva,
Kryuchkov El,
Kuperman Srul,
Kuritsa Leyb
Kuritsa Ruchlya Leybovna
Kzenzovskiy Elya,
Ladyzhenskaya Frima,
Ladyzhenskiy Berel,
Ladyzhenskiy Berko
Ladyzhenskiy Shimon,
Lechtman Chaim,
Lechtman Manya Gershkovna,
Lerentracht Shmerel,
Leyzer Simcha,
Linatser Ruchlya,
Linskiy Zemal,
Lipovatskaya Leya,
Litvak Sheyndl,
Litvinovskiy Michil,
Lvovskaya Tuba,
Lyubarskaya Gitlya,
Malaychik Fishel,
Manyak Chaya,
Markovskaya Riva,
Marshalik Feyga,
Minyaylo Chana,
Mirochnik Chava,
Mirochnik Ester,
Myaskovskiy Duvyd,
Nachamis Leyzer,
Nayda Rosya,
Neyman Ester,
Ochs Ester,
Onekman Gersh,
Pampushka Sosya,
Parancher El,
Parancher Etya,
Parkman,
Pecherskiy Leyzer,
Pekelis Lyba,
Pevzner Leyb,
Pomerants Basya,
Portnaya Rachil,
Rabotnikov Volko,
Rakua Beniamin,
Ratinskiy Yankel-Leyb,
Rechlis Doba,
Rechlis Enta,
Rectman Abram,
Rozemblum Boba,
Rozenblat Moyshe,
Rykova Dvosia,
Sh_peman Tsypa,
Shapiro Golda,
Shapiro Leyb,
Shemper Isaak  Srulevich
Sherman Ruchel,
Sheyshtat Zus,
Shinder Rosya,
Shlosman Volko,
Shlyachover,
Shor (Sher) Chaya,
Shor (Sher) Ruchlya,
Shor(Sher)  Chaya,
Shwarts Freyda,
Shwartsman Shifra,
Sikur Reyzya,
Simal Beyla,
Sinyaver Leya,
Snoschik Myndel,
Sobel Sheyla,
Specter Abram,
Specter Feyga,
Stapanskiy Shmul,
Stepanskiy Froyka,
Stolyar Beyla,
Surochkis  Machlya,
Tabakman Abram Idelev,
Tantser Avrum,
Teplitskiy Moyshe,
Teytelbaum Beyla,
Tokarskaya Necha,
Tokarskaya Sura,
Trostyanetskaya Tuba,
Tsikinovskaya Chaya,
Tyutyunik Beyla,
Uck Chaim,
Valevich Shimon Refulevich,
Varshalovskiy Isaak,
Vaynstein Chaya,
Vayntrub Tuba,
Vaysman Volf Moshkovich
Venokur Yoyl,
Vitiyevskaya Fanya,
Yampolskiy Yosif,
Yuchtman Sheyla,
Yupoviya Lev(Leya),
Zeygerman Tuba Lvovna,
Zhukovskaya Milya,
Zverinskaya Sima,