Saturday, October 11, 2014

19th-Early 20th Century UMAN: SURNAMES

Town of Uman: Common Jewish Last Names
beket.com.ua/cherkasskaja/uman/Abramovich
Averbuch
Aksel
Akselrud
Aaronovitch

Babiner
Balantsov
Balakhovsky
Belotserkovski
Bely/White
Bendery/Bendersky
Bergman
Berezovsky
Berishteyn
Bortnik
Bosak
Bratslavsky
Brodsky
Budman
Bushler

Vaynraub
Vaysberg/Weisberg
Vaysraub
Vartovoy
Vaserman
Vekselman
Vinokur
Vitovsky
Vorona
Voskoboynik
Voskobojnik
Vselyubsky

Galperin/Halperin
Geytsman
Gelman
Gerenshteyn
Gershenzon
Gikelya
Ginzberg
Gincher
Goldguber
Goldenberg
Goldsman
Gorvits/Horwitz
Gordon
Gorodetsky
Gorokhovskiy
Gorfinkel
Gokhman/Hochman
Granat
Granovsky
Grin/Green
Grodzevsky
Guler
Gurivits
Gusak/Husak

Desyatnik
Dovgonos
Dorfman
Dubovy
Dukhovny
Dvuhbabny

Zatucheny
Zaychik
Zats/Szasz
Zeydel/Seidel
Zingirenko
Zozovsky
Zubaty

Kagan
Kalika
Kanev/Kanevsky
Kanterman
Kantor
Karelshteyn
Katz
Kesselman
Kimelfeld
Kleyman/Kleiman
Kolpak
Kosoglaz
Kocherzhinsky
Koshovatsky
Krayz/Kreis
Krasnov
Krasnyansky
Kruzhkov
Ksendzovsky
Kunitsky
Kuparov
Kuperman/Cooperman
Kupyansk
Kucher
Kushnir

Landa
Lantsman/Lanzmann
Levi/Levy
Leyderman/Leiderman
Lerman
Letichevsky
Litvak
Lukashevsky
Lutsky

Magaziner
Mazur
Mandel
Martsinovski
Mendelikhes
Mester
Miropolski
Monastrsky
Morgulis
Mordkovich
Muchnik
Myaskovsky

Nemoy
Nepomyashchy

Osadchy

Pekar/Baker
Perepletchik/Binder
Platinsky
Pogrebinsky
Podolsky
Polyak
Polyakov
Popik
Portnoy/Tailor
Posternak
Pragulny
Primizon
Pritzker
Probka
Piatigorsky

Sedletski
Serebrennik/Serebrennikov
Sigalov
Sirota
Sklyarsky
Spector
Strashnoy
Sukernik

Tansky
Taratuta
Tarnavsky
Teplitsky
Ternavsky
Toroker
Traytman
Troyanker

Umansky
Urman

Fayngold
Feinstein
Finkelberg
Fleishman
Furer

Khaykelson/Haykelson
Khariton/Chariton
Kholov/Holov
Khutoransky/Hutoransky

Tsarevski
Tsinis
Tsoyman

Shaulsky
Shafir
Shvartsman/Schwartzman
Shiter
Shkodnik
Shmulevich
Schneiderman
Shor
Shparaga
Shteyn/Stein
Shtutman
Shutyi

Etshinger (Ettinger ?)