Wednesday, September 23, 2015

1911 STATEMENT OF RUSSIAN RABBIS [REGARDING THE ACCUSATIONS THAT JEWS USE CHRISTIAN BLOOD] (#1)


STATEMENT OF RUSSIAN RABBIS [REGARDING THE ACCUSATIONS THAT JEWS USE CHRISTIAN BLOOD] (#1)
(“Statement of Russian Rabbis”, 1911)The rabbis declared that the use of Christian blood was not part of Judaism—It was never taught in any Jewish literature or texts, nor was it part of any Jewish celebrations or ceremonies. According to the rabbis, to say that it was true was malicious slander. Rather, Judaism promotes “…mutual love between the peoples of the earth….” 813 rabbis from throughout the Russian provinces signed the statement. The original signatures were stored in the St. Petersburg Rabbinate.

p. 5 (#1-11)
BESSARABIA PROVINCE

Kishinev: MA Ginshparg, Z. Treger

Volgrad/Bolgrad: I. Meler/Moeler, M. Morgenshtern

Bricini: H. Pinkenson

Balti: I. Ioffe

Dombroveny/Dabrowa: L.M. Shternberg

Zguritsa: Sh. Vaynguz, A. Fridman

Taruzhno: M. Bronshteyn

WARSAW PROVINCE

Blone: F. Shapiro

p. 6 (#12-42)
Brest-Kuyavsky: Sh. Brod

Vark: M. Zylbershteyn

Viskipki: L.M. German

Vyshkov: M. Bresler, Ya. A. Morgonshtern

Gora-Kalvarsh: A. Alter, D. Vaynberg

Gostynin: D. Sylman

Grodisk: X.D. Malinitsky, S. Shapiro

Groytsy: E.N. Lipshits, I.E. Lipshits

Zychlin: A.M. Alter

Zakroczym: Bornshteyn, F. Gorvich

Gmina Kiernozia: A.N. Neyman

Koval:  Sh. L. Veyngort, A.G. Sitkovsky, I.L. Frishman, V. Shtokiamer

Korchev:  Lyuben, I.G. Piotrkovsky,  N.M. Yankovsky

Kutno: P.M. Trunklovich, II. Biderzgan, X.G. Geyzler

Lyuvranvy: B. Zilberman

Mogielnica: X. Oselka

Mshonono: M. Kalish, Sh Kishderman

Nadarzhin: L.L. Levit

p. 7 (#43-69)
Naslsk: Ya. Orner, B. Tauman

Neshava: A. Sonabend

Novo-Minsk: M. Rabinovich

Osentsiny/Osieciny: H. Neyman

Otvotsk: M.M. Kalish

Plonsk:  G.X.A. Mikhelson

Przhedets: G.D. Goldtiyak

Prushkov: I.M. Levenberg

Pultusk: Kotsman, X.K. Oterman

Radimin (Radomin??): N. Vysokinsky, M. Guterman

Rada: M.X. Mazur, Rapoport

Seltse: Ts. X. Vresler

Serotsk: I. Levenshtern

Skernevitsy: Sh. Kalish

Sohachev: M. Gornshteyn

Sohochin: T. Gutentag

Tarchin: Lefeld

Khodech: E. Poznansky

VILNA PROVINCE

Vilna: N.M. Bashen, M. Bashen, Ye. Gordon, Khaim Ovzer Grodzinsky, I. Dibinshteyn, Ya. Kagan, Ya. A. Kaplan, M. Sh. Korelik, A. Krechmer, A. Markelevich, I.M. Rubinshteyn, X. Segalovsky,  Z. Slutsky, X.Sh. L. Top, Sh. X.G. Frid, G.M. Eyges

p. 8 (#81-102)
Bakshty: Sh. Kats

Bezdany: Krasnovsky

Vileika: Yu. Matin, G. Prel (public rabbi), R. Shapiro

Voronovo: V. Sorochkin

Glubokoye: I. Blyat

Disna: Allo, M. Margolin, S. Ts. Fridman (public rabbi)

Dolginovo/Dauhinava: L. Okunev, M. Shakhnovich

Ezno: L. F. Biletsky

Zhizhmory: M.G. Shapiro

Zhoski: X.A. Shass/Chasse

Iwye: I. Kasovsky

Kovylniki: X.B. Dyubetsky

Kurenets/Kuraniec: M.S. Landa

Lipnishki: M. Shatskes

Merech: I.D.I. Chupel, M.D.I. Shtupel

Alytus/Olita: I. Ya. E. Rozenberg

p. 9 (#103-127)

Orany: Sh. Z. L. Gepin

Ostrovets/Ostrowiec: V. Lifshits

Oshmiany/Ashmyany: I.A. Lifshits, L. Sh. Fayn

Radoshkovichi/Radashkovichy: M.G. Ravvinson

Radun: I.M. Kagan

Smorgon: L.M. Gordon, G. Fridman

Swieciany/Svencionys: M. Ya. Amiel

Eyshishok : X. Gutner, X. Zunder/Sunder

VITEBSK PROVINCE

Vitebsk: B. Gurevich, M. Gurevich, Sh. L. Medalie, Leyba Shneyerson, A.S. Shapiro

Babynech : A.X. Lubanov

Bocheikovo: M. Soskind

Beshankovichy: Ye. Leyn

Varklyan:A.B. Gabay

Velizh: Ye. Nemontin

Veliony: G.A. Lemin

Gluck: B. Zelikman

Gomel: M.L. Sh. B. Levin

p. 10 (#128-157)

Dvinsk: A.D. Goldfeyn, Z.B. Zeldin, T. Rozin

Kamen: S.Z.  Fradkin

Kolyshany: Movsha Girsha Noye

Korsovka: D. Ya. Vaynreb

Kreslavka: L.I.Z. Lurya,  I. Ravvinson, M.A. Khidekel (spiritual & social rabbi)

Kuvlichi:/Kublichi M. Blokh

Lepel: I. Bogatin, V. Rabinovich

Livenhof: I. Klyatskin

Lyutsin: K. I. Borisov

Nevel: A.M. Leviev, I.Z. Neymark/Neumark

Osvey: I.M. Isemin

Polotsk: I.A. Gatselin, M. Kramnik (public rabbi), B.M.Sh. Khaykin, Z. Sh. Sheynin/Scheinin

Rositsa: M. Perevoznik

Rybishki: Ya. Shapiro

Rezhitsa: Z. Akselrod , I.L. Dusovich, L. Perel

Sebezh: R.X. Braude (public rabbi), L.B. Rozenknop, E. Fayn

p. 11 ( 158-185)

Surazh: B.I. Sternin (spiritual & social rabbi)

Ulla: M. Deniyak
Usvyaty: X. Neroslavsky

Ushachi: P. Novik

Yanovichi: B.M. Gelman

VOLOGDA PROVINCE

Vologda: Vitkin/Witkin

Ustilyuk: I.M. Vertgeym

VOLYN PROVINCE

Zhitomir: M. Berlin, A Vingrenovich, A. Feldkimel, I. Khasin, X.B. Yanovsky, M. Veksler, Y. Gikhelman, Z. Gokhshteyn

Varkovichi: M.X. Shoikhet,

Vladimir-Volyn: I.X. Tsirelson

Dombrovitsy: Ya. Zaltsman, M. Rabinovich, N. Sheynfleit

Druzhkopol: P. Vayner/Weiner

Kovel: L.I. Brik (public rabbi)

Norinsk: Sh. F. Kipnis

Ovruch: F.M. Kipnis

Ostrog: Ts. Pant (public rabbi), Khuverov

Polonnoe: Ya. Sh. Gildingorn

Radzivills: A. Goldberg

Starokostiantyniv: M. Blekhman

Turiysk: Y.L. A. Tversky

p. 12 (#186-211)

VORONEZH PROVINCE

Voronezh: A. Lifskind (public rabbi), Dr. Yunovich (public rabbi)

Grodno Province

Bopyki/Boshyki: Z. Bendis

Brest-Litovsk: A. Nadel (public rabbi), X.I. Soloveychik

Bialystok:  X. Halperin,  J.S. Mogilyever (public rabbi)

Volkovysk: A. Ya. M. Borukhov, G.G. Maiofis L. Ye. Shereshev (public rabbi)

Vysokolitovsk: A.Z.  Blyum, Sh. Chirkil

Domachevo: Sh. Gonikman

Zelva: A.G.  X.  Kopilovich

Indura: R. Sh. Kats

Kamenets—Litovsk: R.D.  O. Burshteyn, M. Erusalimsky

Kartuz-Bereza: Y.M. Osherovich

Kuznitsa: X. /Shapiro

Malech T. X. Daynovsky

Milichitsy: O. Gorfayn,  A. Sh. Tomares

Motol: M. X. Dolinka

p. 13 (#212-217)

Novy Dvor: R. Yu. A. Nayfeld (spiritual & social rabbi)

Porechye:  M. Luskin (spiritual & social rabbi)

Pruzhany: Ye. A. Faynshteyn

Svislach: I.B. Razin

Trestino: B. Remigalsky

Tsekhanovets/Ciechanowiec: Sh. Z. Shneyerson/Schneerson