Wednesday, August 31, 2016

NOVODEVICHY NECROPOLIS

NOVODEVICHY NECROPOLIS
( Svetlov, V. & Lebedev S.)
(on the website, click on the names in red to see the headstones)

A list of possible Jews buried in Novodevichy. Please see this Russian site for additional information (it is written in Russian).

NAME
OTHER
Abramova Eugenia Solomonovna

Abramovich Arnold Vladimirovich

Ackerman Rakhil Lazarevna

Anisimova Rebekah Moiseevna

Anskin Adolf Yakovlevich
1894-1939, Teacher
Antselovich Naum Markovich
1888-1952, State party leader
Avstreykh Abram Lazarevich

Asknaziy Abram Isakovich
1887-1937 Meteorologist
Azarkh Alexander Borisovich

Azarkh Rafailovich David
Brother of Katsenelenbogen Stesi Rafailovich
Azarkh Raisa Moiseevna

Azarkh Efimovna Esther
Dentist
Azerkovich-Gopner Vera Davidovna
Ophthalmologist


Baranova Bela Moiseevna
1893-1933
Becker Isaak Moiseevich
1898-1937
Belkin A.I.

Berlin-Shapiro Lyubov
1915-1936, Student, parachutist
Botvinnik Mikhail Moiseevich
1911-1995
Brekhova Mariya Moiseyevna
1885-1936
Bruk Veniamin Semonovich
1892-1938, Lawyer


Vaskevich Berta Aronovna
1905-1977, Journalist
Vaskevich Liya Aronovna
1911-1995, Plumber
Vaskevich Lyusya Aronovna
1899-1970, Doctor
Vaskevich Mikhail Aronovich
1909-1941
Vaskevich M.I.
?-1951
Vaskevich Sofya Lazarevna
?-1938, Mother of Berta, Mikhail, Cecilia/Tsetsiliya, Liya, Lucy Vaskevich
Vaskeich Tsetsiliya Aronona
1895-1942
Vaskevich-Kachanovskaya Alla
1935-1936
Vasserman Leonid Aronovich
1911-1996, Daughter of Liya
Veksler Vladimir Iosifovich
1907, Zhitomir, Volyn
Veksler Isaak Lovich
1929-1937
Veynberg Gavriil Davidovich
1891-1946
Vnukov Volf Abramovich
1889-1937, Psychiatrist, professor
Volynskaya Anna Yakovievna
1896-1959, Sister of Mark Satanovsky


Doniyakh/Doniyah Samoylovich Boris
1899-1947, Historian
Doniyakh/Doniyah-Bleyz Esfir Samoylovna
1902-1971
Drahunskij David Abramovich
1910-1993


Edelshteyn Oskar Akimovich
1866-1940
Edelshteyn Raisa Isidorovna
1873-1942
Epshteyn Daid Abramovich
1898-1985, Chemist, teacher
Eydelman Boris Lvovich
1867-1939


Filshinskaya Tsilya Moiseyevna
1900-1976
Flakserman (Vigdorchik) Sarra Abramovna
1894-1933


Galkin Abram Ilich
1890-1938
Galkin Samuil Zalmanovich
1887-1960, Poet
Getseld Aleksandr Isaakovich
1880-1947
Gintsburg Aleksandr Ilich
1907-1972
Ginzburg Vitaliy Lazarevich
1916-2009, Physicist
Goldin Mariya Solomonona
1899-1970, Singer
Goldshteyn Mira
1912-1939
Gradus David Isaevich
1908-1938, plane crash
Gurvich Raisa Pavlovna
?-1992, Economist, wife of A. Azarkh


Izrailevsky Boris Lvovich
1886-1969
Indenbaum Solomonovich Joseph
1889-1969, Pharmacist


Kaganovich Yakov Markovich
1879-1962, Electrical Engineer
Kassil Lev Abramovich
1905-1970, Writer
Kats I.M.
18941940
Katsenelenbogen Stesya Rafailovna
1894-1947, Sister of D.R. Azarkh
Kaufman Yakov Solomonovich
1896-1936
Kizilshteyn Isaak Samoylovich
1889-1931
Kizilshteyn Zinaida Samoilovna
1893-1966
Kontorovich Noy Lazarevich
?-1937
Kovrov Isaak Zakharovich
1898-1934


Leibenson Leonid Samuilovich
1879-1951, Scientist (mechanics)
Levin Minna Abramovna
1904-1996, Wife of Yu. M. Finkelshteyn
Levin Zara Aleksandrovna
1906-1976, Composer, pianist


Mansurova Cecilija Lvovna
1896-1976, Actress
Menkes Yakov Samoylovich
1901-1977
Melamed Ilya Davidovich
1905-1935, Senior test engineer
Mirkin Naum Vladimirovich
1893-1938, Tailor
Mirkin Meri Izrailevna (b. Katsva)
1906-1932
Mirkin Sarra Geselevna
1864-1932, Mother of K. Merkin, N.V. Merkin, H.V. Shifrin
Mirkin Keylya Vulfovna
1902-1936
Mirkin-Izrailev Anna Markovna
1912-1935, Wife of commandant of TsAGI


Nudelman Raisa Borisona
1909-1935, Engineer


Oystrakh David Fodorovich
1908-1974, Violinist


Pokrass Daniel Yakovlevich
1905-1954, Composer
Preyger Zindel Gershkovich
1871-1937


Rabinovich Rozaliya Semonovna
1884-1937
Rapoport Iosif Matveyeich
1901-1970, Actor, director, professor
Ratner Berta Aronovna
1896-1980
Reyzman Yakov Ilich
1872-1944
Roizman leonid Isaakoich
1916-1989, Organist, pianist, musicologist
Rubinshteyn Sergei Leonidovich
1889-1960, Psychologist, philosopher


Savin-Lazarev Sergey Aleksandrovich
1911-1945
Shapiro Moisey Abramovich
1880-1936, Photographer
Sheynyn Lev Romanovych
1886-1964, Writer, lawyer
Shtern Lina Solomonov
1878-1968, Physiologist
Shub Esfir Ilinichna
1894-1959, Documentary film director
Shvarts Sofya Izrailevna
1870-1935


Umanskaya/Umansky Raisa Mikhaylovna
1903-1945


Zaltsberg Iosif Aleksandrovich
1885-1938
Zilberman  A.K.
?-1936
Zilberman Yakov Vladimirovich
?-1936