Wednesday, June 28, 2017

1900 ALEKSANDROVSK (Zaporozhye): Jewish Homeowners

1900 ALEKSANDROVSK (Zaporozhye)—JEWISH HOMEOWNERS
(History of the Maloratsky Family)ALTSZYTSER A &M
AYNGORN B

BERINSHTEYN
BEREZOVAYA R
BERDYCHEVSKIY I
BLYAKH M
BOLTYANSKIY SH
BORISOVSKAYA G
BRODSKAYA T & R
BRUKMAN L
BRUSHTEYN L
BRODSKIY M
BREKHAR L
BELENKIY I & M

VILENSKIY F & M
VOLPER Ye
VOLYNSKIY I

GENSHAFT B & M
GEKKER V & A
GOLDENSHTEYN A
GOLDIN L
GORNIK P
GRINBERG O
GUREVICH A

DAVIDOVICH Sh & E
DROBINSKIY A
DEDINSKIY B

ZHUTOVSKIY L & M
ZHURAVITSKAYA A
ZAYATS A & F
ZEYGERMAKHER Kh
ZIMLER A

IOFE M
ITKIN R

KATSINY D & I, B
KANEVSKAYA G
KATSNELSON R
KHAZAN V
KRIGER B

LAVUT I & A
LEVENTAL S
LEVIN B & M
LIFSHITS Sh
LYASHCHINSKIY Ya

OZNAIM
MATISCH Ts
MINDLIN Kh
MILOSLAVSKIY B
MKHELSON M
MISHIN B
MOISEYEV A

OLKHOVSKIY M & G
OSTRIN F

PEVZNER  M & L

RABIOVICH S
REGIRER M
RIDNIK U
ROZENBAUM I
ROGOZA
ROKHOMOVCH R
ROZENBERG P
RYNG L & K. L.

SAKSAGANSKY L
SAMOYLOVICH V
SANDOMIRSKIY T

TEVEROVSKAYA Kh
TAYTS D
TAGAYEVSKIY E & V
TAGAYEVSKAYA M
TERASPOLSKIY A
TELESHEVSKIY Sh
TORGOVITSKIYE M & L
TURCHANOVSKIY

FAYERMAN R
FILENDA L Nasl. (?)
FRUMEN B
FRITS G

KHASTA I Nasl
KHAST Kh & S

TSOPIK G & I

CHUDNOVSKIY I & N

SHEYNIN G
SHTERN B
SHURAYTS G
SHCHEDROVICH I, R, Kh, & dr.
YUROVSKIY S
YANKELEVICH Kh
YASIN B & Sh
YAROSLAVSKIY Sh

ZAKHAROV A

Wednesday, June 21, 2017

JAPAN: RUSSIAN NECROPOLIS

RUSSIAN NECROPOLIS IN JAPAN

Based on JACAR records (Japanese Center for Asian Historical Records)

Idzumiotsu Cemetery Osaka (?)—Graves of 89 Russian prisoners of war who died in the camp, Hamader, during Russo-Japanese War of 1904-1905.

NAME
DATE OF DEATH
PLACE OF BURIAL
MISCELLANEOUS
p.2 Volkov Moisey
3/28/1905
Matsuyama
Native of Kazan Prov.
Gunner--6th company of the Kwantung garrison artillery.
p.3 Galshupeyn Khaim
6/3/1905
Idzumiotsu (Osaka?)
Shooter—28th East Siberian Rifle Regiment.
p.3 Gofshten Michael/Gofshtein Moisey/Sitainovich Moisey
4/18/1905

or: 3/6/1905
Izumiotsu

Or: Hiroshima
From Mozyr District, Minsk Prov. Shooter 6th (28th?) E. Siberian Rifle Regiment.
p.4 Zabarovski Yitzchak/Isaak
2/7/1905

Zaamurskogo (?) District.
Private-corps of border guards
p.5 Zobnin Moyshe
3/17/1905 Oda

From Moscow Prov. Senior non-commissioned officer-5th Siberian Artillery Corp.
p.7 Lachman
10/19/1858, age 25
Buried in Russian cemetery, Nagasaki
Sailor—frigate "Askold"
p.7 Lipkin Shlema/Shloyme
7/4/1905
In 1909 his ashes were transferred to the Russian Cem. In Nagasaki & buried in a mass grave.
The Tokiwadai-Reyen Cem. In Sendai preserve a headstone  to him.
Private-6th Co. , 3rd Infantry Regiment of the Nerchinsk Siberia.
Died in a POW camp in Sendai, Miyagi.
p.8 Melnik Yakov
5/4/1905

From Volyn Prov. Bombardier-2nd Battery, Kwantung Garrison, artillery.
p.8 Melnikov Sawa
5/27/1904
Buried in Russian Cem., Matsuyama, plot #30
Private-12th E. Siberian Rifle Regiment.
p.9 Panyukov Abram
10/15/1872, age 25
Buried in Russian Cem. In Nagasaki, plot #84
Sailor on “Vityaz”
p.10 Rozemann Arnold Yakovlevich
3/17/1915
Buried in Russian Cem, Nagasaki, plot #235
DOB: 7/7/1868, bourgeois, Mitava (city of Jelgava, Latvia).
p.11 Savchenko Zahar Yakovlevich
5/16 (29)/1905

Buried in Russian Cem., Nagasaki. Grave & headstone lost during WWII. Died from wounds received in Tsushima battle.
From Danilov, Baltic Dist., Kamenetz-Podolsk.
Sailor- battleship “Sisoy Veliky”
p.13 Finzen/Aizen Isaak
7/7/1905
In 1909 moved from Fushimi Cem. In Kioto to Russian Cem., Nagasaki, & buried in mass grave.
Soldier-16th Co., 55th Podolsk Regiment.
Died in a POW camp.
In 1909 moved from cemetery in Fushimi, Kioto to Russ. Cem. in Nagasaki & buried in mass grave.
p.14 Yuvonin David
6/28/1862
Age 26
Buried Russ. Cem, Hakodate.
Sailor-28th naval crew of “Abrek”.