Sunday, September 8, 2013

1870 DIRECTORY: GALICIA AND LODOMERIA, DUCHY OF THE KRAKOW REGION: DOCTORS (#2)

The list of Jewish (or possibly Jewish) names is based upon data from the Polish language publication, "1870 Directory: Kingdom of Galicia and Lodomeria, Duchy of the Krakow Region".

The following were doctors from the listed districts:

MYSLENICKI
Grossmann Henryk (Jordanow)

NADWORNIANSKI
Reder Emanuel (Nadwornie)

NISIECKIM
Hana Saul (Ulanow)
Zacharski Jozef (Ulanow)

NOWO-SADECKIM/NOWY SACZ
Zauderer Wilhelm (Nowym Saczu)
Zauderer maurycy (Nowym Saczu)

PILZNENSKI
Grosser Salomon (Dembicy)

PODHAJECKI
Ohrenstein Jakob (Podhajcach)
Fleischmann Jozua (Podhajcach)
Pischer Leon (Podhajcach/Podgaytsy/Pidhaitsi)

PRZEMYSL
Bek Arnold
Biber Maurycy
Schutz Izaak (dentist)
Szarzyner Jakob

PRZEMYSLANSKI
Eliasiewicz Markus (Glinianach/Gliniany)
Jampoler Leon (Glinianach/Gliniany)
Roth Wolf (Glinianach)

Sternberg Jozef (Przemyslany)

RAWA/RAWSKI
Kibitz Nathan (Rawa)
Bergstein Salomon (Uhnow/Uhnow)
Hirsch Henryk (Lubycza)
Bienenwald Samuel (Magierowie)

ROHATYN
Chamaides Bernard (Bolszowce)
Goldscheider Jakob (Bolszowce)
Singer Jakob
Friedmann Maurycy (Rohatyn)

RUDENSKIM/RUDENSK (?)
Bardasz Maurycy (Komarnie)
Gizelt Jozef (Rudkach)

RZESZOW
Blum zygmunt (Rzeszow)
Bendel Zygmunt (Rzeszow)
Bernfeld Leon (Tyczyn)
Rotter herman (Rzeszow)
Schechtel Jakob (Glogow)

SAMBOR
Barbar Leon
Binder Marcin
Luster Herman
Mondlicht Naftali (Rymanow)

SKALACKI
Frankfurter Abraham (Grzymalow)
Trug Benjamin (Grzymalow)
Adler Michal (Skalacic ?)
Krautrbluth Michal (Skalacie—Skalice?)
Nussbaum Melchior

SNIATYN
Beer Izaak (Sniatyn)
Holder Maurycy (Sniatyn)

SOKAL
Ardel Leopold (Sokal)
Lateiner Leon (Belz)
Manokowski Julian (Sokal)
Weinberg Izrael (Warezu?)

STANISLAWOW
Blaustein Edward (Stanislawow)
Hoffman Feliks (Stanislawow)
Klaar Szymon (Stanislawow)
Kurzer Leon (Stanislawow)
Selzer Izaak (Stanislawow)
Scheidl Arnold (Stanislawow)

STAROMIEJSKI
Berko Herman (Starejsoli??)
Feiles Mojzesz (Mikulincach)
Krauterbluth Maurycy (Mikulincach)
Leiblinger Maurycy (Ternopil)
Mantel Maurycy (Ternopil)
Plachner Jakob (Ternopil)
Stolzmann Salomon (Ternopil)

TARNOW
Rosner Dawid (Tarnow)
Ungar Benedykt (Tarnow)

TLUMACKI
Bruck Maurycy (Tlumacz)
Drublowicz Leon (Tysmienica)
Philipp Herman (Otynia)

TREMBOWELSKI
Lowensohn Jakob (Janowie)No comments:

Post a Comment