Friday, July 1, 2016

1919 SAMARA INDUCTEES

1919 SAMARA INDUCTEES
(Central State Archives of the Samara Region, f. 153, Op. 36, D. 1622, “Early Conscription of Samara City Residents”)A few names of those inductees residing in Samara, but who were located in other areas at the time of the call-up (born in 1898??):

Zimin Hirsch Avrumovich-- Orenburg tradesman
IskinYakov Evelev—Druya,/Druja, Vilna province
Levin Mordukh Evelev—Orcha merchant
Manusevich Boruch Aronov—Koydanovsky tradesman, Minsk Prov.
Manusevich Hirsch Aronov-Itsko, Koydanovsky, Minsk Prov.
Omigud Shia Aizikov—tradesman, Orsha Mogilev Prov.
Raskin Vladimir Mendelev—Orsha tradesman
Yusman Moisey Yakolevich-Iosifovich—Orenburg tradesman

Tuesday, June 28, 2016

1912 MOGILEV-PODOLSKI VOTERS' LIST (#6A)

1912 STATE DUMA ELECTIONS: MOGILEV-PODOLSKI VOTERS’ LIST  (#6A)
Vinnitsia Region: F. 37, Inv. 1, Case 8—Mogilev-Podolski City Council

#1: http://yourjewishgem.blogspot.com/2016/04/1912-mogilev-podolski-voters-list-1.html

 #2: http://yourjewishgem.blogspot.com/2016/05/1912-mogilev-podolski-voters-list-2.html

#3: http://yourjewishgem.blogspot.com/2016/05/1912-mogilev-podolski-voters-list-3.html

#4: http://yourjewishgem.blogspot.com/2016/06/1912-mogilev-podolski-voters-list-4.html


Barsky=B
Mogilev=M
Snitkiv (Snitkov)=S
Yaltushkov=Y 
Shargorod=Shar
Luchinets=Luch

p. 62

NUMBER & NAME
PLACE
4005. Shpiegelman Kopel Kopel Berkkov
Ozar… (?)
4006. Shpiegelman Srul Kotelev
4007. Shpiegel  Yus Abram-Shmulevich
Yar..kiyev
4008. Shpiler Mordko  Leybov
Snitkov (Snitka?)
4010. Shpringel  Shlema Volkov
B
4011. Shpringel Yus Mikhelevich
Shargorod/Sharhorod
4012. Shrapfayer (or  Shrayfayer?) Yankel-Gershon Itsek-Leybov
Luchinets (Luczyniec)
4013. Shprintsak Yankel Nakhimov
Luch
4014. Shprintsin (or Spritsey) Zus Mendelevich
Yaryshiv/Yaryshev
4015. Shpunt Berko Moshkovich
Shar
4016. Shreyner Abram Samuilov
B
4017. Shtromberg Ayzek Yusel
B
4018. Shtayerman Yakov
M
4019. Shtayerman Moshko Leybov
M
4020. Shtayerman Leyba Leyzerov
B
4021. Shteynbarg Pesakh Shmulevich
M
4022. Shterenberg Yankel Meerovich
M
4023. Shteynberg Abram Leybovich
M
4024. Shteynberg Mordko-Leyb Vigdorov
B
4025. Shteynberg Shmul Vigdorov
B
4026. Shteynberg Gersh  Moskovich
M
4027. Shteynberg Volko Shmerkov
M
4028. Shteynvarts Bentsyun Abramovich
M
4029. Shterenshis  Srul Shayevich
Luch
4030. Shterenshis Mordko Moshkovich
Luch
4031. Shterenshis Shaya Ruvinovich
Luch
4032. Shterenshis Yudko Mordkoich
Luch
4033. Shtekelis Bentsyun
M
4034. Shtemberg Nikolay Nikolayevich
B
4035. Shterenberg Nakhman Moshkov
B
4036. Shterenberg  Nakhman Volkov
B
4037. Shterental Srul Froimov
B
4038. Shterenshteyn Volko Abramov
M

Saturday, June 25, 2016

1883 VILNA LAND BANK: PROPERTY SALES (#1)

1883 VILNA LAND BANK: PROPERTY SALES
VILNA PROVINCIAL GAZETTE
 (This is a partial list---to be continued)

NAME OF PROPERTY OWNER
CITY
Beilin Abram Khaimovich
Minsk
Kuzney Movshi Itskov & Revke Avramov
Vilno
Perelman Zalman Abramovich
Minsk
Slepana Yankel Movshovich
Minsk
Fishbeyn Movshi Mordukhov
Minsk
Shpuntovoy Khany Nakhimov
Borisov
Tsukerman Yusel Gertsova
Minsk
Polak Yankel Movshovich
Minsk
Pukermanov Mendel & Zelik  Shayevykh-Aronovykh
Minsk
Feygiva Shevelya Shayevich
Borisov
Topazo Borkha & Movshi Shmuylovykh
Minsk
Burgerov Aron & Abram Itskovich
Minsk
Godashevich Anshelya  Zelmanovich
Minsk
Goldinykh Eli & Shmuyly Abramovich
Minsk
Mints Abram Yucel  Bendetovich
Minsk

Fisherovoy Dveyry Leybovoy
Minsk
Litvinov: Yudel Davidov & Yenty-Sory Beniyaminov
Bialystok
Fisherov: Moshki Meyerovich &  Shoshi Feygi Suprugov
Bialy.
Millerov: Khaykelya Movsheva Moshkkova & Feygi Shlyumvoy-Sholomov
Bialy.
Mints Bendeta Kelmanova
Kobrin
Kaplanov: Solya Gershov & Beymo Srolevoy
Bialy.
Zilbertov: Eli-Kivy Moshkovich & Rivy-Feygi Gershovny Shevelyuy
Bialy.
Vasilkovsky: Izrailya Volfovich & Sory Yuseleny
Bialy.
Vayner Khaim-Aron Shliomovich
Brest
Lrasbaumov: Shakhny Lyubov & Sheyny-Sory Shmuylov
Brest
Novik Abram-Leyzer Moshkov
Kobrin
Arkin Yucel Mordkov
Kobrin
Mechik (?) Yudel Vulfovich
Brest
Lipshits Girshi Shchavelev
Bialy.
Sobolya Yucelya-Moshki Leybovich
Brest
Gertskinow: Movshi-Leyby Piuylovich & Ity/Ita Lei Zundeyuvny
Bialy.
Izabelinskago Abram Khatskelev
Grodno
Milakoskago Girsh Elyuva
Slonim
Pukh Mordkhelya Osherovich
Bialy
Avdyukov: Itski Girsh Davidov & Rivki-Rokhli Tsodikova
Brest
Belokh Mariashi-Beyli (?Mariam-Beyli) Nekhmanov
Bialy.
Smorgonskikh Abram Pertsov & Tsyrki Khatskelev
Polotsk
Safray Rivki Gershonov
Dinaburg (Daugavpils)
Eydusooy Rokhy-Gity Izrailev
Dina.
Abramov Zalman Abova
Dina.
Klyatskin Abram Zalmanovich
Dina.
Idzon Dvery Meyerov
Dina.