Sunday, July 16, 2017

1900-1927 KHARKOV/KHARKIV LISTS

1900-1927 KHARKOV/KHARKIV LISTS
[“School Genealogy”, Vitaly Sosnitsky)

1900 KHARKOV: PARTIAL LIST OF JEWISH BIRTHS


Shatunovski
Shapit,
Shatunovskiy,
Sheftel,
Sheyman,
Sheynis,
Shiftel,
Shilmov,
Shipshilevich (Shepshelevich),
Shklyar,
Shlotsman
Shlyapochnik,
Shlyuzberg,
Shmundyak (Shmundak),
Shmuslov,
Shneyder,
Shneyderman (Shteyderman),
Shneyderovich,
Shpteyngort,
Shteygord, Shmuslovich,
Shteyn,
Shtilman,
Shukhat,
Shvartsberg,


1901-1902 PARTIAL LIST OF JEWS LIVING IN THE 2-M AREA (?)----(use a translator in your language of choice, as needed, for the rest of the list, which is in Russian)

Yankelevsky, Yuditskii, Rozembaum, Shmuel, David, David, Najmark, 
David, Galkin, Aizin, Itin, Moshovich, Movshovich, Dobromyslov, Estrin, 
Edilman, Polyak, Fleet, Clear, Jacobson, Geller, Yuditskii, Kamenetskii, 
Lyankorish, Tseitin, Cossack Tolchanov, Korohov, Israel, Israel, 
Rutinshteyn, Prigogine, Feldman, Feldman, Barsky s, Layshteyn, Caves, 
Golubovskii, Ilievsky, Yastrebenetsky, Notkin, tatarica, Belitskii, ducts, 
millstone, Zelmanovich, Vorobeichik, Nosovskii, Kreines, Shearman, Rubinstein, 
Grubman, Zamanskiy, Volkenshtein, Blum, Polyak, Polyak, Zvika Greengold, 
Millman, Podolsky, Povzhitkov, Smolyak, Rosenblum, Podolsky, 
Leszczynski, Fisher and Shapiro, Lokshtanov, Gurevich, Eyrlihman, Sokolovsky, 
Yahnis, Yuditskiy, Tarlovskii, Matz, Volgin, Leszczynski, Gordon, Bayle, 
Rapoport, Bazilevskaya, Zysman, Peter, Saydakovsky, Saydakovsky, 
Orlyanskaya, Saydakovsky, Gitkis, Orlyanskaya, Orlyanskaya, B aynin, 

1902 KHARKOV: PARTIAL LIST OF JEWS (see source for complete list)

Begam Zelman Mordukh Shmuyel Girshev,
Berkhin Ura Berkovich,
Bord Khaim Iosifovich,
Bord Shlem Iosifovich,
Brener Gersh Izrailev,
Deuyel Mordukh Abramovich
Druyan Leyba Mondelev,
Elenson Mordukh Khaimovic,
Giteliovichldal Simkhovich,
Gokhman Shmaya Ioselev,
Gurevich David Moiseyevich,
Gurevich Yakov Ioselev,
Kats Gersh Zelmanovich,
Lapitskiy Donka Mikhelevich,
Magulskiy Meyerov,
Morgolin Mendel Srulev,
Noskovskiy Leyzer Moiseyevich,
Petker Yankel Meyer-Gershev,
Smetkina Feyga Leya Zalmanova
Timoshevskiy Gil Yudkovich,
Timoshevskiy Yudka Kalmov,
Tsemakhman Anshel-Simonovich,
Tsetlin Leyvin Khaim Shebshelev,
Vulf Isaak Davidovich,
Yakobson Shaya Leybovich,
Yukhvidin Gilim Zelmanov,

1914-1927 KHARKOV: LIST OF NAMES

Abramzon MG, EG,
Barats MS, IS, SS, SI,
Barskiy AM,
Baum SG, Lyuba Id.,
Bender O. Grig.
Erdman VS,
Eyzenbet AG,
Fayn Ye. S.,
Feldman Ester Yudelevna,
Gaberfeld MF
Galperin I. Kh., zh.-PD,
Gershoy Ye. Ya, I. Ye,
Ginzburg PS, FM,
Gluzman,
Goldenbrodt,
Goldshteyn AG,
Golman PB,
Golman-Vinogr. ZA,
Golsman,
Gurevich,
Ioffe N. Ya., RS,
Kats,
Khmelnitskiy,
Kirshner ME, AK,
Kopelevich,
Lipkin,
Malkin IS,
Melman EZ,
Milman F. Ya.,
Mogilevskiy VV,
Morgulis (Margulis),
Pen(kin) S. Ye.,
Polyakov MP,
Polyakov S. Ya.,
Polyakova M. Ya.,
Prezman BS,
Rabinovich,
Rabinovich,
Shur AI, Ye. S.,
Zak MR,
Zalkind,

Saturday, July 15, 2017

WHO ARE THEY? (#3)

WHO ARE THEY? (#3)

MASHA GOLDENBERG: 1946 PALESTINE ID CARD


EISIK GOLDENBERG/GOLDINBERG:1939 PALESTINE ID CARD


DAVID HAZAN: 1932-1933 ISTANBUL, TURKEY—ITALIAN TECHNICAL SCHOOL & HIGH SCHOOL-CERTIFICATE OF COURSEWORK
IFRAH JAKOBSOHN: 1946 PALESTINE ID CARD

BERNARD LEFELSZTYL: 1948 ID-LEGNICA JEWISH SPORTS CLUB (Lower Silesia Football Association—Wroclaw)
                                                      DOB: Oct. 5, 1918
         Birthplace: Drohobycz

MALCHUT BAR-DEROMA: 1945 PALESTINE ID CARD
         Age: 20
         Occupation: Labor 
         Residence & Business: Bnei-Brak


ASHER FELDMAN: BIOGRAPHICAL DOCUMENTS

         1921 Poland: Official ID Document & Resume


1923 Immigration to Palestine

1928 Hatzfira Newspaper Article Regarding Art Exhibit

1941 Feldman Volunteering to Serve in British Army


MOSES MESKUB: 1917 LITHUANIAN JEWISH TRAVEL PASSPORT
Residence: Wilkomierz
DOB: March 2, 1873
Birthplace: Wilkomierz
BENJAMIN LEWINSOHN/OSKAR STERNSCHEIN: 1934 INVOICE—LEATHER GOODS (Vienna/Jerusalem)

PATHENFELD LAJIE SHLMO (?): 1935 PALESTINE “TEUDAT ALIYA” IMMIGRATION CERTIFICATE
         Birth Year: 1886
ELIMELECH SACHS:1938 PALESTINE ID CARD


SALA TELLER: 1948 PALESTINIAN CERTIFICATION OF REGISTRATION MIFKAD HAOLIM
M. RAPOPORT: 1921 POSTCARD       1942 FIRST HEALTH QUESTIONNAIRE—Occupied Poland (Lublin) [Nazis?]

N. KLEIN: 1946 PALESTINE ARMY BOOK--SOLDIER’S SERVICE & PAY BOOKParticulars of Training