Sunday, July 16, 2017

1900-1927 KHARKOV/KHARKIV LISTS

1900-1927 KHARKOV/KHARKIV LISTS
[“School Genealogy”, Vitaly Sosnitsky)

1900 KHARKOV: PARTIAL LIST OF JEWISH BIRTHS


Shatunovski
Shapit,
Shatunovskiy,
Sheftel,
Sheyman,
Sheynis,
Shiftel,
Shilmov,
Shipshilevich (Shepshelevich),
Shklyar,
Shlotsman
Shlyapochnik,
Shlyuzberg,
Shmundyak (Shmundak),
Shmuslov,
Shneyder,
Shneyderman (Shteyderman),
Shneyderovich,
Shpteyngort,
Shteygord, Shmuslovich,
Shteyn,
Shtilman,
Shukhat,
Shvartsberg,


1901-1902 PARTIAL LIST OF JEWS LIVING IN THE 2-M AREA (?)----(use a translator in your language of choice, as needed, for the rest of the list, which is in Russian)

Yankelevsky, Yuditskii, Rozembaum, Shmuel, David, David, Najmark, 
David, Galkin, Aizin, Itin, Moshovich, Movshovich, Dobromyslov, Estrin, 
Edilman, Polyak, Fleet, Clear, Jacobson, Geller, Yuditskii, Kamenetskii, 
Lyankorish, Tseitin, Cossack Tolchanov, Korohov, Israel, Israel, 
Rutinshteyn, Prigogine, Feldman, Feldman, Barsky s, Layshteyn, Caves, 
Golubovskii, Ilievsky, Yastrebenetsky, Notkin, tatarica, Belitskii, ducts, 
millstone, Zelmanovich, Vorobeichik, Nosovskii, Kreines, Shearman, Rubinstein, 
Grubman, Zamanskiy, Volkenshtein, Blum, Polyak, Polyak, Zvika Greengold, 
Millman, Podolsky, Povzhitkov, Smolyak, Rosenblum, Podolsky, 
Leszczynski, Fisher and Shapiro, Lokshtanov, Gurevich, Eyrlihman, Sokolovsky, 
Yahnis, Yuditskiy, Tarlovskii, Matz, Volgin, Leszczynski, Gordon, Bayle, 
Rapoport, Bazilevskaya, Zysman, Peter, Saydakovsky, Saydakovsky, 
Orlyanskaya, Saydakovsky, Gitkis, Orlyanskaya, Orlyanskaya, B aynin, 

1902 KHARKOV: PARTIAL LIST OF JEWS (see source for complete list)

Begam Zelman Mordukh Shmuyel Girshev,
Berkhin Ura Berkovich,
Bord Khaim Iosifovich,
Bord Shlem Iosifovich,
Brener Gersh Izrailev,
Deuyel Mordukh Abramovich
Druyan Leyba Mondelev,
Elenson Mordukh Khaimovic,
Giteliovichldal Simkhovich,
Gokhman Shmaya Ioselev,
Gurevich David Moiseyevich,
Gurevich Yakov Ioselev,
Kats Gersh Zelmanovich,
Lapitskiy Donka Mikhelevich,
Magulskiy Meyerov,
Morgolin Mendel Srulev,
Noskovskiy Leyzer Moiseyevich,
Petker Yankel Meyer-Gershev,
Smetkina Feyga Leya Zalmanova
Timoshevskiy Gil Yudkovich,
Timoshevskiy Yudka Kalmov,
Tsemakhman Anshel-Simonovich,
Tsetlin Leyvin Khaim Shebshelev,
Vulf Isaak Davidovich,
Yakobson Shaya Leybovich,
Yukhvidin Gilim Zelmanov,

1914-1927 KHARKOV: LIST OF NAMES

Abramzon MG, EG,
Barats MS, IS, SS, SI,
Barskiy AM,
Baum SG, Lyuba Id.,
Bender O. Grig.
Erdman VS,
Eyzenbet AG,
Fayn Ye. S.,
Feldman Ester Yudelevna,
Gaberfeld MF
Galperin I. Kh., zh.-PD,
Gershoy Ye. Ya, I. Ye,
Ginzburg PS, FM,
Gluzman,
Goldenbrodt,
Goldshteyn AG,
Golman PB,
Golman-Vinogr. ZA,
Golsman,
Gurevich,
Ioffe N. Ya., RS,
Kats,
Khmelnitskiy,
Kirshner ME, AK,
Kopelevich,
Lipkin,
Malkin IS,
Melman EZ,
Milman F. Ya.,
Mogilevskiy VV,
Morgulis (Margulis),
Pen(kin) S. Ye.,
Polyakov MP,
Polyakov S. Ya.,
Polyakova M. Ya.,
Prezman BS,
Rabinovich,
Rabinovich,
Shur AI, Ye. S.,
Zak MR,
Zalkind,

No comments:

Post a Comment