Sunday, May 10, 2015

1906 Vilna: 6th Precinct Voters' List (#6)

1906 VILNA: 6th PRECINCT VOTERS’ LIST
(“1906 Vilna: Those With the Right to Vote in the State Duma Election”)

Any errors or omissions are mine alone.


VOTERS’ LAST NAMES
FIRST & PATRONYMIC NAMES
i.  42

Shapirshteyn
Shmuel Girshovich
Sharf
David Shevelevich
Shafirshteyn
Meer
Sherel
Yankel Movshovich
Sheskin
David-Itsko
Sheskin
Iosel Davidovich
Sheskip
Yankel Yunashevich
Sheshko
Iosif
Sheyman
Shmuyel Izrailevich
Sheynyuk
Yankel Zusmanovich
i. 43

Shchits/Schits
Bentsel Zorukhovch
Shlyak
Abram Kivelevich
Shneyer/Shneer
Izrail-Girsh Khaimovich
Shneyder
Movsha Orelevich
Shobanovich
Suleim Samuilovich
Shovets
Yudel Movshovich
Sholerman
Girsh Yankelevich
Shopershteyn
Yudel Avramovich
Shokhot
Movsha Borukhovich
Shtern
Herman Yuliusovich
Eyzhen Yuliusovich
Shumelisky
Abram Yeliyashevich
i. 44

Shur
Moyseevich Israel
Shutan
Haim Ioselevich
Elpern
Gilel/Hilel Itskovich
Emes
Girsh Mordukhovich
Endel
Zakhariy/Zachary Yuselevich
Epshteyn
Borukh Tobiashevich
Girsh mordukhovich
Kusel Berkovich
Yudelevich
Khatskel Itskovich
Yutan
Salomon Vulfovich
i. 45

Yablonovsky
Berko Fayvushevich
Yakerson
Sholom Vulfovich
Yakobson
Abram-Meyer
Yalovtser
David Shlyumovich
"Yalovtsyn or Yalovtser”
David Itsovich
Khaim Itskovich
Shlyupa Yankelevich
Yarmovsky
Abram-Mordukhovich