Sunday, April 9, 2017

1902-1903 ODESSA: ALL ODESSA DIRECTORY OF REAL ESTATE (#1)

1902-1903 ODESSA: ALL ODESSA DIRECTORY OF REAL ESTATE (#1)


NAME
ADDRESS
p. 165/i.235

MIDWIVES

Balaban Kh. S.
Bazarnaya 79
Gerts Ye. G.
Yamskay & Konnaya 21
Natanzon A.
Pochtovaya 5
Feldshteyn

Hamburger/Gamburger E.G.
Bazarnaya 18
Gekht/Hekht G. Sh.
Bazarnaya 95
Polyakova L.S.
Gulevaya 10
Rozenblat D.M.
Bazarya & Meshch. 92
Freydenberg D.D.
DDvoryanskaya22
Shargorodskaya D.A.
Mikhaylovskaya 17
Fuks M.
Tiraspole 23


p. 166/i.236

PHARMACIES

Abramsky
St.-Reznychnaya 37, 38
Baumshteyn
Yekaterin. 11
Perelmuter
Tiraspolsk. 16
Frenkelya
Kolfnt. 19
Zaydeman N.
Yamskaya 59
Kesler
Kanatnaya 35
Ginzburg
Aleksandr. 23
Levin
Bazarnaya 55
Zandelin
Yamskaya 58
Natanzon
Preobrazh. 40
Zamlinsky
Gulevaya 21
Zaydeman Ya.
B.-Arnaut. 36
Piskorsky
 Koblevskaya 44
Feldman
Pushkin, s.d. 25
Nakhumovich
Deribasov. 16
Taple & Landau
Moskovsk. 3

No comments:

Post a Comment