Saturday, May 5, 2018

1938 VILNA: CHECKING ACCOUNT HOLDERS (#2)

1938 VILNA: CHECKING ACCOUNT HOLDERS (#2)
(Postal Savings Bank, Ed. 9: List of Checking Account Holders)NAMES
I.723
Ligumski Gerszon
Liwszye Szmujlo
Lurje Izrael
Lurje Izrail-Iser vel Izydor
Lam Rachmiel
Lapidus Nachman

Majzel Lipman
Malinger Arnold
Melcer Jakub
Melamed Mojzesz
Melamed Motel
Melamed Mozes
Mermelstein Zachariaz
Michelson Mozes
Minc Aleksander
Miron Jakub
Miszlewicz Chaja. Bencel Arkin. Jakub Arkin. (Production of sugars, chocolate, marmalades, halvah, & juice. “Extrans”.) 
Mizeree Lejzer
Mokil Judel
Morgensztern Henia
Mostowicz Noach
Mozer Arnold
Muler Ber Samuel, engineer
Musko Jakub

Najman Jakub
Nelkin Ch.
Nelkin Morduch
Niemenczynski Morduch
Nowogrodzki Jozef & Abram Galpern. (Button plant, “Nogalit”.)
Nowogrodzki Berko (Shoe factory)

i.724
Ofman Saul
“Olimpia”: Fajnberg Ruwin. (photo shop)
Oszmian Zelman

Paulanski Nosel (Agricultural machinery & tools shop)
Perelman Lokum
Perewoski Jakub
Perewoski Lazarz
Pirocki Gerszon
Plotnik-Plotnikow Lejzer & Krosberg Szeftel

i.725
Pruzan Efraim
Pundik Iszaja
Pupko Sznejer

Rabinowicz Kaufman (Furniture shop-Konska 3)
Rabinowicz M. (“Foto-Sklad”)
Rabinowicz Noj.  (Furniture shop—Konska 5)
Raff Ber
Rajches Boruch
Raskin Jozef
Raszkowicz Jochel
Ratner Izaak & Ratner Morduchaj (Varnish manufacturer, “Linoksyn”)
Reches Dawid & Sragowicz Zusman
Reches Azolom
Reisapfel Adolf
Rimini Beni
Riwkes Bracia Co. (musical instruments)
Romm L. & Lewin L. Partnership
Rose Maksymilian, Prof.
Rosenfeld Dawid
Rotenberg Jozef
Rozenblum Maks
Rozenkrane A. & Szryftzecer M.
Rudenski Jankiel
Rudnicki Izaak
Rudomin Szloma & Sons
Rudy Natan
Ryndzium Helena, Pak Chana Chasia & Kantorowicz Berta (Pharmacy)
Ryndziunski M.  & K. Kaufmans, Partnership

Salit Mejer
Salit Tewel
Salman Izaak
Salman Izaak & Sons, Partners (Tannery factory)
Sapoznikow Jakub
Scheibler K. & Grohman L.
Schenkel Eliasz & Schenkel Mayer
Segal Zelik (gloves)
Sidranski Naum
Silin Josel (gloves)
Sirot Abram
Bracia S. & M. Reszancy Co. (gloves)
Mowsza Zlatkowicz
Slowes Mozes
Smolinski Mendel
Smuszkin Salomon
Sobol Eliasz
Sobol Mejer
Sobol Szloma
Sondak Izrael
Sorkind Abel
i.727
Szepsel Derezynski, Abram Ferder, Mojzesz Spektor, Morduch Szer & Abram Pomoszeznik (“Union”, tannery partnership)
Sragowicz Henia
Sragowicz Zusman & Reches Dawid
Sternberg Bronislawa
Stolow Abram
Swerdlin & Ratner Parnership (dye & chemical oil)
Mowsza Jownowicz & Abram Lewin (“Serena” paper products manuf.)
Szalkowicz Cyrla Fajga
Szapiro Mejer (Izaak Krawiec & Mejer Szapiro Partnership.)

Szapiro Zelman, Kalwaryjska Huta Szklana
Szezybuk J. Son & L. Indrupski (Niemiecka 28)
Szejnkier Judel (Niemiecka 33)
Szejnkman Jakub
Szeplerski Mejer
Szkolnicki Hirsz vel Grzegorz (Agent house)
Szkolnicki Jozef
Szlagman Abram
Szlozberg Rubin
Szneijder Lazarz
Szryftzecer M. & Rozenkrane A.
Sztejn & Szturman of Wilna
Szuksztulski Mojzesz & Abram Klot
Szur Lejb
Szwareberg Hirsz
Szwarcbrem Szloma
Szybowski Abel
i.728

Tabachowicz Mowsza
Taje Eliasz
Samuel Ber Muler , engineer ((“Technodstawa”)
Tejnowicz Szloma & josif Bakszt Co.
Tejtelbaum J &Klaczkin Ch. Co.
Tenenbaum Ingnacy
Trachtenberg Bracia Co.
Trakeniski Lejba
Troka Basia
Trocki Samuel
Trok Jankiel-Lejb, engineer; Zelik Goldberg & Dawid Rudomir (Mechanical & electrotechnical plants)

Uciechowski Mojzesz
Szepsel Dereczynski, Abram Ferder, Mojzesz spektor. Morduch Szer & Abram Pomoszcnik (“Union” Tannery Co.)
i.729
Wajman Dawid
Wajman Lazarz
Wajsblat Jakub
Wajsbrod Wulf Michel
Wasserman Szmerel
Wasserman Zusel
Weinreich Maks
Wejsbrem Leon
Weksler Abel
Wegrowski Abraham
Wigdorczyk Abram
Wiguszyn Mojzesz
i.730
Wirszup Samuel

Zajdsznur Mojzesz (Rudnicka 17)
Zajdsznur Wulf & I Frejdman, Ltd. Partnership (Rudnicka 27
Zajdsznur Zelman (Zawalna 52)
Zajdsznurowa Rebeka (Rudnicka 6)
Zak I. (or “J.”?)
Zaleberg Estera Malka
Zalb Salomon
Zandberg Mojzesz (Commission & commercial house)
Zilberman Kiwa-Josel
Zlatin Mendel (Wielka 21)
Zlatin Noach (Straszuna 12)
Zlatkowicz Mowsza (Fur & fur products shop)
Zubowicz Lejzer
Zusman Abram (Transport expedition office)
i.731
Zablinski Mojzesz (stamp factory)
Zuk Abram

No comments:

Post a Comment