Monday, January 13, 2014

1886 Kingdom of Galicia & Lodomeria: EDUCATION (#1)

The Jewish individuals listed on on this blog were found in the Polish language publication, "1886 Kingdom of Galicia & Lodomeria in Greater Duchy of Krakow". Most of the people were directly identified as Jews ("Izrael" or "mojz.")p. 360-368/194--198                                         District School Councils


1.Bochni (Bochenski & Brest/Brzeski): Feniger Nuchem ( Jewish congregation, deputy)

2. Brzezanach (Brzezanska & Podhajecki/Podhajce): Mauthner Mateusz (chairman),  Fadenhecht Baruch (member, merchant), Szwajkowski Mauryey (teacher)

3. Czortkowie/Czortkow: Stern Bernard

4. Drohobych ( Drohobych & Turzanski): Samuely Mendel

5. Gorlitz (Gorlicki & Grybowski ): Sobel Aron

6. Grodku/Grodek (?): Wechsler Jacob

7. Yaroslavl/Jaroslaw: Gottlieb Emil, Dr.

8. Jasle: Friedman Emanuel

9. Jaworow:  Feuer Nisan

10. Kalusz (Kaluski & Dolinski): Majer Majer

11. Kolbuszowa (Kolbuszowski & Nisiecki): Ekstein Jakob

12. Kolomyia ( Kolomyjka & Kosowski): Wolf Emanuel, Wieselberg Salamon

13. Krakow (Krakow & Wieliczka): Oettinger Jozef Dr.

15. Mielec (Mielecki & Tarnobrzeski): Horowitz Markus

17. Nadworna (Nadwornianski & bohorodezanski): Knol Szymon

18. Nowy Sacz (Nowosadecki & Limanowski): Kohn Feniks (member, delegate  to Limanowskief  district council). Landau Izak Mojzesz (member)

19. Pilsen (pilznenski & Ropczyce): Selenfreund Aron (member)

20. Przemysl (Przemyski & Dobromilski): Rosenbach Wilhelm Dr. (member)

21. Rohatyn (Rhoatynski & Przemyslanski): Nagelberg markus (member)

22. Rzeszow (Rzeszowski & Laneueki): Drobner Edward (member)

25. Sniatyn: Herman Markus

26. Sokal (Sokalski & Kamionecki): Abgott Salamon (member)

27. Stanislaw (Stanislawowski & Tlumacki): Halpern Hersz (member)

28. Stryj (Stryjski & Zydaczowski): Fruchtman Filip Dr. (member)

29.  Ternopil: (Tarnopolski, Skalacki, & Zbarazki):  Ochs Friedl (member)

30. Tarnow (Tarnowski & Dabrowski): Ringelheim Adolf Dr.  (member)

31. Trembowla (Trembowelski & Husiatynski): Grunberg Jozef, Ehrlich Daniel

32. Wadowice (Bialski, Wadowicki, & Zywiecki): Izraeli Juliusz (member)

33. Zaleszczyki (Zaleszeszczycki & Borszczowski): Schrenzel Baruch Dr.

34. Zloczow (Zloczowski & Brodzki): Herzel Leopold Dr.

35. Zolkiew (Rawski & Zolkiewski): Ehrlich Herz

36. City of Krakow: Oettinger Jozef Dr.

37. City of Lviv: Gottlieb Henryk Dr.