Wednesday, September 3, 2014

1917-1918 JEWS IN KIEV: THOSE WHO DIED IN RIOTS & WARS (#2)

1917-1918 JEWS IN KIEV: THOSE WHO DIED IN RIOTS & WARS (#2)
(Vaad)Aba Shaev Karasik, 18 y/o

Hersh-Lieb Nosilevich Berlyant, 21

Moshe Morgulis, 18, fr. Botodyansky

Fishel Borukhovich, 28,  fr. Radomysl

Joseh Froimov Karabachinsky, 17

Lydia (?) Yankel-Shmulevna Friedman,35

Osher-Genzel Mikhelev Livshits, 43, fr. Narovlia, Minsk

Mendel Mironsky

Seidel/Zeydel L’vovich Tabachnikov, merchant

Wolf Osher-Zelikovich Rogowski, tradesman fr. Derazhnya

Itsko Meer Avrum Eisenberg, tradesman fr. Vasilkovskoye, 37

Sheydlya-Sonya Berkovna Gorokhovskaya, 25—auditor of general education courses at the Zhuka Gymnasium

Mikhail IosifovichTsitovsky, 39—head of transport dept. of Kiev City Council Food Cadets

Elka Mihelevna Faktorovich, 15—daughter of a Chernobyl tradesman

Basia Shalimovna Kushilovskaya, 33, fr. Berdichev

Shlema Temski, 27

Yitzchak Avrumovich Gornshteyn, 22

Zalman-Shlema Chush/Choosh

Mordko-Leyba Moshkovich Benyumov, 43, tradesman fr. Skvirsky

Boruch Ovseevich Babichenko, Makarov merchant

Eyna Morduhov Ikheles, 45—Berdichev merchant

Tobia Iosifovich Burshteyn, 54—killed in the village of Bucha

Arnold Volfovich Gupert, 29

Yakov Moiseevich Glyantsman, 32

Pavolotskaya Sura-Leya Gershkovna , 54—merchant  from Gasberg

Ruvina Shleymovicha Barana, 35—tradesman fr. Old (Staro?) Murafa

Srul-Itsko (Israel Isaac) Haimovich Puvinski—Rokityanskii  (Rokitnoe??) tradesman

Abram Rotkin, 25

Chaim Karpinos, 25

Eliezer Volfov Lukatski, 18—merchant from Vasilkovsky

Ovsey Mordukhov Feldman, 53—Kiev merchant

Jacob Zalmanov Eskin, 20—Skvirsky tradesman

Tevel Moshkovich Balyasnoe—farmer from Sishnyakovskoy (Сишняковской ) colony

No comments:

Post a Comment