Saturday, September 19, 2015

1901-1910 KAMENETS-PODOLSKY: MARIINSKY GIRLS' HIGH SCHOOL (#3)

1901-1910  KAMENETS-PODOLSKY: MARIINSKY GIRLS’ HIGH SCHOOL (#3)
(Kitlinsky Alexei-Kietlinski)

For:
1871-1895 (#1):
http://yourjewishgem.blogspot.com/2013/06/1871-1895-kamenetz-podolsk-mariinsky.html

1896-1900 (#2):
http://yourjewishgem.blogspot.com/2013/07/1871-1919-kamenetz-podolsk-mariinsky.html

1901
Bronshteyn Rukhel, 6/4/1883, Gold medal
Vaynbaum Lana, 5/2/1884, Jew
Vasserman Brayna, 4/28/1881, Jew
Gelfman Branya, 9/5/1884, Jew
Gelfman Paya, 9/5/1884, Jew
Gitler Khaya-Rukhel, 10/14/1884, Jew, small Silver medal
Gottesman Adelaida, 3/19/1885, Jew
Dvoyres Leya, 10/24/1880, Jew
Zilberman Freyda, 6/9/1884, Jew, small Silver medal
Lerner Matel, 11/22/1885, Jew
Markenzon Royze, 9/20/1880, Jew
Oksman Mariya, 4/12/1884, Jew
Posternak Tseytye, 12/14/1882, Jew
Shvartsman Klara, 1/13/1884, Jew
Shekhtman Genya, 2/27/1884, Jew

1902
Vargaftig Sura, 2/17/1886
Glikshtern Khaya, 2/15/1885
Zilberman Taube, 7/23/1887
Kogutova Nina, 1/2/1886
Rapoport Ester, 10/30, 1886
Shkolnik Taube, 6/3/1884
Entelis Khava, b. in 1886,
Epelbaum Khaya, b. in April 1886

1903
Bleykhman Rukhl, 9/12/1885
Bronshteyn Sura, 3/11/1885, Silver medal
Vaynbaum Ita-Banna, 8/17/1886
Galkin Yelena, 3/5/1884
Yentelis Basya-Mintz
Segal Gida, 5/22/1883

1904
Bat Sima, 4/7/1885
Gotesman Sura 10/31/1884
Kogen Dvojra
Lukacer Bella, 10/13/1885


1905
Belitz Ginda, 10/1/1885, Jew
Brodsky Khana, 5/15/1885, Jew
Gelfman Elka-Reyzya, 1/22/1888, Jew
Glikshtern Feygel, 5/18/1888, Jew
Gusarsky Sofiya, 7/31/1887, Jew
Dvoyres Freyda, 12/24/1887, Jew
Lakhmanovich Lyba, 10/15/1885, Jew
Mermelshteyn Maryam-Ginda, b. Sept. 1888, Jew
Rabinovich Khava, 1/23/1885, Jew
Rapoport Etlya, 6/9/1888, Jew
Sternik Sura, 10/5/1889, Jew
Taborisky Sara, 6/21/1889, Jew
Fayngold Malka, 6/20/1888, Jew
Tserman Malka, 6/10/1887, Jew
Shlukman leya, 6/2/1887, Jew
Shlyakman Khana, 9/2, 1886, Jew
Shpilberg Gatel, 3/29/1886
Shterenshis Ita, 5/9/1885

1906
Gitler Sheyndel Gersheva, 7/27/1886
Shilman Mirlya Moyshevna, 12/2/1888

1907
Akselrud Taube Nutovna, 9/21/1890
Blank Perel Leybovna, 1/2/1889
Vaysman Leya Meyerovna
Vitelis Brukh Fishelevna, 8/15/1889
Gershman Rozaliya Aronovna, 7/31/1889
Dykhovichnaya Malka Volfovna, 9/15/1888
Krunibenchuk Rukhel Shmulevna, 3/24/1890
Labin Rivka Mendelevna, 8/21/1888
Lerner Khava Khaimovna, 6/6/1890
Lokhmanovich Khana Duvidovna, 1/15/, 1888
Mesich Baba Feycha Khaimovna, 4/23/1889
Nudelman Eyzya-Malka Simkhovna, 4/3/1889
Raskin Enta Shmulevna, 5/23/1888
Rozentul Tsirlya Leybishevna, 2/9/1889
Rubinshteyn Leya Peyakhovna, 5/27/1888
Tachker Brayna-Pesya Faybishovna, 4/2/1887
Frid Sura Simkhovna, 1/17/1888
Shlyakman Khaya Zeydovna, 5/28/1890

1908
Goldenberg  Rekhel Gershevna 10/4/1892
Goldenberg Rehkel Shloymovna, 10/4/1892, Silver medal
Dvoyres Mirlya Srulevna, 5/3/1889
Dikker Betya Leyzerovna, 12/1/1889
Royzentsvayg Ita Iontelevna 5/28/1890
Sheyndelis Sura Itskovna, 5/19, 1890
Shleyfer Khana Davidovna, 3/1/1892

1909
Bershteyn Ester Pinkasovna, 3/2/1892, Silver medal
Blokh Feyga Sanyevna, 8/9/1890
Blokh Khaya Berovna 12/10/1889
Vaynbaum Dvoyra-Lifsha Khaim-Leyzerovna, 6/25/1892, Silver medal
Vaynbaum Sura Itsekovna, 8/30/1891
German Klara Moyshe-Leybovna,  18 yrs. old,
Dargolts Shendiya Penkosovna, b. 1890
Zak Gitel Mikhelevna, 1/15/1891
Zilberman Khaya-Sura Menashevna, 7/16/1891
Lakhmanovich Feyga Duvidovna, 2/17/1890
Leyzerovich Ryvka Leyzerovna, 12/26/1889
Miransky Sara-Enta Izrail-Gershovna, 8/17/1891
Osterfeld Leya Shmul-Gershovna, 5/30 1892
Pertsilay Ester Itsek-Meyerovna, 10/21/1891, Gold medal
Royzentsvayg Gershevna, 3/26/1891
Fayngold Enta Moyshe-Shakhnovna, 1/31/1890
Feldshteyn Nekhama Meyerovna, 12/18/1891

1910

Bergman Lidisiya Izrailevna 12/19/1893
Goykhman Beyla Fayvelovna 1/30/1892
Grinberg Leya Itsekovna 10/23/1892
Zak Khava Iosyevna, 12/4/1890
Patserkis Rukhlya Avrumovna-Khaimovna, 11/15/1891
Rabinovich Khanzya Khaimovna, 8/14/1893
Rubinshteyn Gitel Pensakhovna, 10/11/1891
Tulchinskaya Sara Ioynavna, 5/21/1891
Sheytenbeln Sykha Iosifovna, 12/13/1890
Shuster Tsyupa Volfovna, 7/25/1891