Saturday, December 3, 2016

1921-1944 ODESSA PHARMACEUTICAL INSTITUTE: STUDENTS' PERSONAL AFFAIRS (#2)

1921-1944 ODESSA PHARMACEUTICAL INSTITUTE:
STUDENTS’ PERSONAL AFFAIRS
(a partial list)
Odessa Regional State Archives, F. P1989NAMES
DATES ATTENDED (??)
p. 28

415. Zaydel Ida Borisovna
1925-26
420. Zatulovskaya Frida Abramovna
1933-38
422. Zelinskiy Yukhim Yefremovich
1928-29
423. Zlotsina Riva Naumovna
1923
424. Zilberman Fanya Yakovlevna
1934-39
p. 29

431. Zusmanovich Samuel Grigorevich
1923-26
437. Iofes Sarra Mendelevna
1924-50
438. Itskovich Aron Mordukhov
1924-26
441. Kaltvaser Khaya Srulevna
1935-39
442. Kalyuzhnaya Etlya Yankelevna
1934-51
444. Kantor Mayka Samoylovna
1933-38
445. Kaplan Tsilya Lvovna
1929-32
446. Kaplan Iosif Abramovich
1921
p. 30

447. Kaplun Avrum Aronovich
1934-39
448. Kapitelman Fanya Kelmanovna
1934-39
450. Karpel Sarra Lvovna
1929-33
452. Kats Sheva Markovna
1934-39
459. Kishinevskaya Malka Ionovna
`926-30
460. Kleyman Riva Markovna
1934-39
461. Kleyman Lev Moiseevich
1924
462. Knur Moysey Markovich
1927-28
467. Kogan Izrail Bentsionov
1927-30
p. 31

474. Kolker Shoel Aronov
1923-27
481. Konstantinovskaya Bela Isaakovna
1932-32
482. Kopkina Sima Itskovna
1924-27
483. Korduner Abram Davidovich
1932-32
p. 32

490. Kotlyar Fanya Iosifovna
1935-39
493. Kraminskaya Manya Moyseyevna
1922
494. Kremerman Pesnya Ikhalevna
1926
503. Kunyavskaya Mariam Yakovlevna
1922-26
p. 33

511. Levich Roza Moiseyevna
1935-39
512. Leybov Zakhar Moiseyevich
1924-26
513. Leytman Yakov Zakharovich
1924-27
514. Lerman Manya Moiseyevna
1935-39
515. Lerman Semen Iarailovich
1923-27
516. Lerner Etya Itskovna
1934-39
517. Livshits Gitlya Nusinovna
1934-39
518. Lizak Sofiya Izrailovna
1927-31
521. Litvak Sima Shmerkovna
1927-29
525. Loyevskiy Izrail Lvovich
1924-30
p. 34

537. Manzon Shmul Mordkovich
1930-1953
p. 35

548. Melyakkhovitskiy Mikhel Shmulyevich
1926-30
551. Mesonzhnik Nekhami Yakovlevna
1926-30
554. Milgram Mark Lvovoich
1925-26
557. Mindlina Brana Itskovna
1929-32
558. Mind_in Dvooyra Shlomovna
1926-30
p. 36

565. Monastrskaya Mira Moyseyevna
1924
566. Mordkovich Basya Beniaminovna
1926-30
567. Moreynis Bela Iosifovna
1926-30
571. Moshkovich Sender Itskovich
1930-33
574. Murshteyn Dora Solomonovna
1929-32
575. Muchnik Isay Pinkhasovich
1923
580. Naftulishina Tsilya Moshkovna
1929-32
p. 37

588. Novak Rakkhil Semenovna
1926-30
590. Novoselova Dora Grigoryevna
1935-38
592. Nudelman Pesya Shayevna
         -1941
593. Nuzman Etya Iosifovna
1935-39
594. Nutovich Polina Veniaminovna
1926-30
p. 38

606. Pavolotskiy David Freymovich
1930
613. Perelmiter Malka Shmulevna
1927-29
614. Perelmuter Klara Isaakovna
1923
615. Perstnev Nison Samoylov
1924-1951
616. Pesina Dora Borisovna
1929
621. Pinsker Gitlya Osipovna
1923-26
622. Pinkhasik Mordukh Mendelev
1928
623. Pleskova Sofiya Samoylovna
1923-29
p. 39

627. Poyzner Yakov Natanovich
1926-30
632. Portnaya Etlya Berkovna
1924-26
636. Prag Rozaliya Samoylovna

637. Pribluda Beyla Solomonovna
1926-30
639. Prishchepa Lyuba Semenovna
1934-39
p. 40

649. Rabin Manya Motyevna
1934-38
652. Rayzman Fanya Srulevna
1934-39
657. Rimoynim Leyzer Moyseyevich
1935-39
660. Rozental Frida Aonovna
1936-38
665. Savranskaya Ida Borisovna
1926-30
p. 41

667. Sarnova Shendlya Sinayevna
1935-39
677 Smolyar Nina Efremovna
1932-37
679. Sokol Isaak Andreevich
1930-1954
p. 42

691. Talisman Eva Yankelevna
1924-26
692. Taubman Esfir Isaakovna
1932
704. Traynis Sheyndlya Fayvishovna
1926
p. 43

708. Umanskaya Rashel Lazarevna
1934-38
709. Urman Veniamin Shmulyevich
1935-39
712. Feygina Riva Khay_yuvna
1935-39
713. Feldshteyn Rozaliya Yakovlevna
1926-30
714. Firer Ida Getsevna
1933-39
715. Fishman Genya Davidovna
1932-35
716. Fishman Abram Elyevich
1922
721. Frenkel Riva Gedalyevna
1934-39
722. Fridlinova Roza Abramovna
1933-37
723. Frimerman-Rechkob_it Golda Abramovna
1926-30
724. Fuksman Elya Yakovlevna
1926-30
725. Khait Klara Borisovna
1929-32
p. 44

728. Kkhakhanyan David Mikhailovich
1930
731. Khodkhash Sofiya Isaakovna
1933-38
733. Khusid Sheva Aronovna
1935-39
739. Tsilova Fanya Efimovna
1934-39
742. Cherdak Sonya Bentsionovna
1935-39
748. Chertkova Sarra Gilyevna
1926-30
p. 45

753. Shapiro Riva Naumovna
1934-35
754. Shapiro Duvid Nukhi_vich
1927-29
757. Shenderovich Dvoyra Leyvikovna
1923-26
758. Shakhter Sarra Lvovna
1934-38
761. Shikhvarger Fanya Duvydovna
1928-29
764. Shoykhet Dora Iaralyevna
1922-28
768. Shpilko Aron Lvovich
1926
769. Shteyn Frida Iaralyevna
1935-39
770. Sherenberg Sarra Moiseevna
1923-27
p. 46

771. Shusterman Rakkhil Markovna
1926-30
786. Yaroshevskaya Regina Moiseevna
1935-39
p. 47

PREPARATORY/TRAINING COURSES

790. Avrutskaya Revekka Froimovna
1932
792. Barskkaya Sofiya Moyseyevna
1932
800. Vinokur Raisa Grigoryevna
1935
802. Levitina Sarra Yakovlevna
1935
804. Lesnichevskiy Gersh Abramovich
1934
805. Manker Dora Moyseyevna
1932
p. 48

812. Shlafrok  Sofa Beniaminovna
1935
EXTERNS

815. Gordon F.E.
1929-31
816. Gurariy E. N.
1932-1934
821. Eynshteyn (or Enenshteyn) M. N.
1930-32

No comments:

Post a Comment