Sunday, August 27, 2017

1891 VILNIUS: JEWISH CHILDREN'S SHELTER & JEWISH ALMSHOUSE

1891 Vilnius: JEWISH CHILDREN’S SHELTER/ORPHANAGE & JEWISH ALMSHOUSE

Jewish Children’s Shelter “Talmud-Torah” School & Orphanage

Committee:
 Yuna Terasimovich Gershtein—shelter owner
Aron Borisovich Lebenson—merchant
Samuil Isakovich Fin

Medical: Alexander Samuilovich Levenstern

Observer of the students when performing the rites of faith, the rabbi of the main synagogue, Girsh Rabinovich.


Teachers: Teach the laws of faith & Jewish subjects—
         Boris Mordukhovich Temkin
         Abram Mordukhovich Lurye
         Tsimiskhiy Michkun
         Isaak Leybovich Kreyyer
         Yakov Aronovich Sochik (Sonik?)
         Vulf Girshovich Earetskiy
         Meer Lazaryevich Zaretsky
         Solomon Kagan

Supervisor of students: Yakov Movshovich Rubinshteyn
Economics/Economy/Business (?Экономъ заведенія): Shmerel Yakovlovich OguzJewish Almshouse for Aged Jews
Vulf Shevakhovich Zhirmunskiy-merchant

Doctors:
Ovsey- Khaim Mordukhovich Epshteyn
Khaim-Yankelevich Berlin
Izrail Benyaminovich Bunimovich
Sender Yankelevich Valk (doctor?)
Rakhmiil Nokhimovich Broydo (doctor?)
Faytel Berkovich Trotskiy (doctor?)

Lazar Solomonovich Steibo--pharmacist
Abram Solomonovich Begilbener-caretaker

No comments:

Post a Comment