Saturday, August 5, 2017

1920 KIEV: JEWS WHO DIED DURING POGROMS & MILITARY CONFLICTS (#3)


1920 KIEV: JEWS WHO DIED DURING POGROMS & MILITARY CONFLICTS (#3)
(Vaad)

#1  1917-1918  http://yourjewishgem.blogspot.com/2014/09/1917-1918-jews-of-kiev-those-who-died.html 

NAME
AGE
DATE OF DEATH
NOTES
Biderman Zeylik Yekhilev
35
2/5
Levkovsky community, Volyn, Zhytomyr. Shot to chest
Brizel Aron Leibov
17
2/20
From Kovel
Bukhman Abram-Leyba Nukhimov
57
10/18
From Fastov. Buried 10/21
Davydova Nekhama Shapsovna
30
10/20
From Skvyra
Drobinskiy Iosif Gershov
35
11/4
From Kozeltsa/Kozelets. Shot in back
Glaygilsht Izrail-Osher Yankelevich
27
2/21

Goldberg Izrail Mordkovich
20
2/18
From Ignatovki
Grinstein Naum
21
4/13
Shot
Iofe Veneamin Ruvinovich
25
10/9

Kantor Shulim Nakhmanovich
23
10/17
Kiev Commercial Institute student. Buried 10/20
Katz Izrail Shmulevich
23
3/26
From Vasilkov
Kholst Avraam Menev
24
10/18
From Mogilev. Buried 10/21
Korostyshevsky Pinchas Abovich
47
1/6
Died of gunshot wound in back. Skvir citizen
Kotlyarskiy Gersh Mendelev
33
10/7
From Makarova
Kulisher Ilya
19
1/29
Accidentally shot
Kutsyi Moses Nukhamovich
17
2/5
Son of Tripillian citizen (Tripoli) Died of gunshot
Leshchinsky Moyshe-Aron Shevakhovich
52
9/3
Farmer from Martynovichskoy parish, Radomyshl dist., Kie
Lieberman Ariya-Girsh Simkhovich
60
10/23

London Ariah Yankelevich
36
2/7
From Bialystok. Killed at railway station
Lurie Nuhim Aronovich
32
2/13
Attorney. Shot
Maslovsky Avraam-Berg
24
3/8
From Priluki, Poltava prov., shot
Morgulis Moshe-Abram Govishevich
50
10/20
From Skvirsky
Myshkin Iosif-Moyshe Nukhimovich
70
9/20
From Radomysl. Gunshot to head & crushed skull
Naruvlyanskiy Berko Vigdorov
22
2/4
From Kozelets. Killed by armed soldiers during robbery
Novak Yankel Gertsev

10//7
Shot
Pines Samuil Leibovich
51
2/16
Shot
Poltorak Beyla Itskovna
17
3/15
Killed
Pozharskiy Volf Moiseyevich
26
12/15
From Torgovitsa
Prucher Nekhemya Skharyev
58
10/19
From Vasilkova
Rabinovich Moysha Ovseyev
62
10/18
From Gornostaypol/Hornostaipil Buried 10/21
Schmuckler Moiz-Schlem Yudkovich
19
9/3
Son of a Chernobyl citizen
Shmukler Girsh Yudkovich
16
8/31
Son of a Chernobyl citizen
Shteyn-Sapira, Iosif Natanovich
31
10/9

Smolyansky Nohim Aizikovich

1/26
Fell from 6th floor balcony at 131 M. Blagoveschenskaya St. when escaping bandits
Stavitsky Pinkhos Shmulevich

9/29
From Bysheva (Byszewy? Byshiv?)
Strutsovskiy Samuil Gershkov
28
9/20

Tarnopolskaya Rozaliya

10/19
“wife of a citizen” killed
Trakhtenberg Izaak Berkov
17.5
4/22
Fastov, Vasilkovsky. Shot in head
Tsalyuk Tsal-Meyer Berkov
19
2/26
Radomysl dist., Kiev. Killed
Vernikov Pesakh Izrail-Zelikov
23
2/23
Ignatovki, Kiev. Shot
Vishnepolsky Lipa Moshkov
25
10/18
From Bila Tserkva. Buried 10/21
Vishnevsky Arnold Yosev
20
11/1
Shot. Student of Novorossiysk University
Yanover Berko (Boris) Lipov
46
10/17
From Kornyn/Kornin, Skvirsky, Kiev. Buried 10/20
Yanover David Lipov
48
10/17
From Kornin. Buried 10/20
Yastrebinskiy Elya-Wolf
24
3/23 (?)
Shot in head
Zaritskiy Solomon

10/18
Shot in chest
Zelikov Abram-Izrail
22
2/7
From Ignatovka/Ignatovki area of Kiev prov.
Zelikson Leyba Abelevich
45
2/16
Shot
Zozulya Gersh Zelmanovich, son of (or was he Gersh Zelmanovich?)
10
4/25
From Skvira. Died of gunshot

No comments:

Post a Comment