Sunday, December 31, 2017

1816 REVISIONIST CENSUS: JEWISH BURGHERS

1816 Revisionist Census: Jewish Burghers- Names of Family Heads

         BYSHEV

(GAKO Archive 280/2/332, L. 722)

Nis" Abramov Zatulovskiy 52-died 1813
Yelzin Meyerovich Shklyarenko 40
[…]lo Leytmanovich Polyakovich 44
Avrum Berkov Karashin'skiy 50
Yankel' Abrumov Golostupets 66-died 1815
Fropen Ayzimovich Gorilovskiy 60
Froima zyat' Mikhel' Troyanovskiy, brother Ios Aronov Kaganovskiy 50
Avrum […]makhovich Kichovskiy 55-died 1814
Shlioska Avrumov Polyachenko 40
Moshko Maniovich Bilzik? 50
Aizik Aronovich Arevich 61-died 1815
Gevsiy? Leyzerov Kriven'skiy 62
Yankel' Froymov Vinovskiy 63
Ios" El'novich S[…]van 42
Moshko Vos[…] Duvidovich 45
Avrum Duvidov Kopilovskiy 58
Moshko Yudkov Godkovskiy 50
Avrum Benev Beniovich? 66-died 1812
Vo[…] Shayev Vel'chik? 46-died 1814
Aizik Aizikovich Berlyantskiy? 50
Riven Yankel' Yankelev Klechkovskiy 42
Vol'ko Froymov Yurovskiy 60-died 1813
Moshko Shevelev Iglyunskiy 56-died 1815
Vol'ko Aronov Yastrebenskiy 27, son Moshko Yudkov Beniovich 38
Duvid Gershkov Kolkovskiy 45
Ovsey Moshkov Yalostovich? 45
Paykun'? Khaniovich Chernyavskiy 35
Miyer Moshkov Mamrovskiy 50
Nuta Berkov Dyudovskiy 48
Shmun Aronov Brodovskiy 45
Borko Gershkov Kilyushevskiy 46-died 1815
Borukh Leybov Kachovskiy 58
Ios Shliomov Komorevskiy 60
Shmariy Yankelev Tal'skiy 30
Usher Aizinovich Sakovich 50
[…]z'ko Moshkov Moshkovskiy 50, son Duvid Moshkov Moshkovich 50
Ios Avrumov Polyachenko 55
Mikhel' Abrumov Polyachenko 60
Zel'man Iz'kov? Kazanovskiy? 45
Mendel' Motiyev Moshnovskiy? 50
Leyba Khaimovich L'vov 66-died 1812
Shlioma Yakkelev Yasnogorodskiy 48-escaped 1811
Meyer Yermov Shklyarenko 39
Berko Leybov Khalimskiy 66-died1815
Mikhel' Iz'kov? Krichmar 48


         GOSTOMEL KAGAL

(GAKO 280/2/332, L. 700)

Milo […]vinin
Gorelin
Khanchenko
Khanchenko
Vasbarkh
Gamirnyy
Orshavchik
Musitskiy
Novak
Brenner
Kravchenko?
Pribos
Novosel'skiy
Sidit?
Sidet'?
Slobodnichenko
Slobodnichenko
Slobodnichenko
Donvik?
Osadchiy
Gostomelskiy
Gostomskiy
Korchenko
Lazerev
Shukov
Litvinov
Zaborskiy
Novak
[...] Ibarkh
Gostomskiy
Kravchenko
Narodetskiy
Orshavchik
Gostomel'skiy
Fiktory
Kshtlo?
Litvinov
Yablonovskiy
Varshavchik?
Kotlyarevskiy
Gostomskiy
Litvinov
Kozarovskiy?
Gorelik
Gorelik
Pitstsa [...]
Shklyarevskiy
Korchevskiy
Rokhteyn?
Dimirsky?

         JASNOGORODKA

(GAKO 280/2/332, L. 669)

Zhatka
Volodarskyy
Osidchi?
Levytskyy
Rydyakov?
Morozovsky
Chudnovskyy
Kutovsky?
Drutman
Kosyakovsky
Korostyshevskyy
Rishkovich
Abramsky?
Drutman
Drutman
Shpitkovich
Abramsky
Novyk?
Zhornovsky
Shpitkovsky
Dystyllyator
Horodetskyy
Dimirsky
[...] rolly
Aronovsky
Viprinsky
Kalynovskyy
Nosky
Mestopolozhenye [...]
Drutman
Mostovskyy
Novak
Pikhovsky
Makarevsky?
Abramsky
Dubynskyy
Hory [...]
Anrenberg?
Vyt [...]
[...] Tov


RZHYSHCHIV

(GAKO 280/2/332, L. 635)
1307/5000

Zeliski
Dovgolovsky
Shliomsky
Troyanovskiy
Troyanovskiy
Kadinskiy
Teplinskiy
Chertokovsky
Tsibulskiy
Bibula
Krakovski
Livinskiy
Beniuminsky
Ostrovskiy
Goronsky
Nobile
Kaganskiy
Bugaevsky
Mozyr
Kanevskiy
Pawolotsky
Chernitsky
Povolotskiy
Fastovskiy
Kachar
Kachar
Medeshitsky
Levitskiy
Levinskiy?
Radomysl'skiy
Trshcnsky
Dubinskiy
Zayonchin
Bulkin
Kot [...]
Leshchinskiy
Bilski
Primitivnyy
Byal'skiy
Polesky
Strizhevsky
Kanevskiy
Strizhevsky
Strizhevsky
Kanevskiy
Shkliansky
Beletskiy
Blagodarnyy
Dacovsky
Lopatinskiy
Aaron
Gorenskiy
Gany
Polesky
Koverdinskiy
Kosowatsky
Ostrovskiy
Byal'skiy
Lembarh
Vinnitsa
Tivotovsky
Loschinsky
Kachansky
Lipinskiy
Troyanovskiy
Zayonchin
Schlion
Kanevskiy
Byshovsky
Skibinskiy
Radomysl'skiy
[A] inshteyn?
Dubinskij
Tsibulsky
Libulsky
Kanevsky
Cracowić
Cracowić
Kutcher
Byalskiy
Kolomiyets
Byalskiy
Shcherbakov
Beletskiy
Ostrovskiy
Kodensky Shmul' Elia Bin Miyuvich 23-27, wife Hinya 25, son Avrum 4, daughter' Lei 9, brother Duvid 24, Moshko 15, wife of Duvid Freyda 22
Dubinskij
Polesky
Lishchinsky
Vinnitskiy
Kopileckij
Kolomiets
Gomel'
Dovgalevskiy
Krasnitsky
Krasnitsky
Gorodetskiy
Zhuravskiy
Zhuravsky
Zhuravsky
Lishchinsky
Zhuravsky
Lishchinsky
Shcherbakov
Oranzhevyy
Tsibulsky
Edelman
Libulsky
Chernyakhovsky
Edelman
Zatulovsky
Edelman
Tripolskaya
Trypillian
Trypillian
Trypillian
Edelman
Kicher

No comments:

Post a Comment