Friday, May 16, 2014

1925 VILNIUS LITHUANIA: MEDICAL (#1)

"1925 Vilnius Medical Assistance: List of Doctors, Dentists, Medical Assistants, Midwives (Including Residence, Specialties & Hours)"

Childhood Diseases:
Abramowicz Ignacy (eye disease), Brodzka Wolfamn-Pesia, churg Wulf, Ejzensztadt Aleksandr-Saul, Fejenberg Jakob, Gelman Marjan, Goldburt J., Iszora Eugenjusz, lewin Michal, Pergament Sz, Rudzinski Henryk, Szapiro B.

Gynecological Diseases:
Abramowicz J., Buch R., Burak Icek, Romanowski Jakob, Sedlis E.,  Wygodzki Jakob

Neurological and Mental Diseases:
Falkowski Adolf, Malinowski Adolf

General Medicine:
Bomasz Dawid, Brodzki Michal, Elkind Szejna, Eiger Marjan, Gejgenzon Matylda, Gejgus Hilary, Gelman Gdala, Gorfejn Emanuel, Gorfejn Marek, Gorfejn Rebeka, Guranowski Leopold, Halpern Iszer, Hausen Herman, Iwanter Leon, Jachelson Borys, Karaffa-Korbutt, Margolis S., Mitawer Markus, Najman-Frydman Fann, Regensburg Jozef, Romm Aleksander, Rudziewicz Leon, Salmanowicz Stefan, Szylling-Siemgalewicz-Sergjusz, Wajsztejn L.

Eye Diseases:
Abramowicz J. , Romm G., Zalkindson Pauljna

Skin & Venereal Diseases:
Berensztejn Szawel-Josel, Blumowicz, Gerszun Grzegorz, Ginsberg Leon, Jankowski Daniel, Kaplan S., Kenigsberg D., Popilski Judel, Szrwindt Borys, Wolfson G.

Internal Diseases:
Abramowicz: Etel, Ignacy, Serka
Baranowska-Rozenkranc K., Dauermann S., Girszowicz Mojzesz, Goldburt I., Gudynski Benjamin,  kalan Aleksander, Pergament Sz, Rafes I, Rozenkranc Dawid, Rudzinski Henryk, Sumorok Juljusz, Szabat C., Szapiro B., Szapiro Kalman, Schermann Benedykt, Szumieliski Wulf, Zawadzki Zygmunt

Ear, Nose & Throat Disease:
Kabacznik Markus, Lewande Samuel, Libo Aleksander, Romm G.