Friday, November 6, 2015

1902-1903 VOLYN PROVINCE COMMEMORATIVE BOOK: LIST OF PEOPLE (#2)

1902-03 VOLYN PROVINCE COMMEMORATIVE BOOK: Alphabetical List of People from the Index (#2)
(this is a partial list)NAME
PLACE
i. 513

31 Kapel G.N.
Chudnov St.
70 Kamensky  N.A.
Kovel
53 Kamensky I.E.
Vladimir Volynsk
i. 514

117 Kaltenberg A.A.
Rovno
106 Kenigsberg I. Sh.
Novograd
105 Kisilev L. Ya.
Ovruch
i. 515

119 Kisel
Tozhe
i. 520

71 Lazarevich D.N.
Kovel
62 Lazarevich V.I.
Dubno
48 Levitskaya K.I.
Zhand St.
79 Levi I.P.
Kremenets
i. 521

91 Lipsky I.E.
Lutsk
27 Linden M.A.
Leterburg
43 Lipshits S.
Zhitomir
i. 523

4? Mayer N.V.
Chudnov, Zhitomir
i. 526

33 Morgulis V.D.
Podolsk St.
43 Morgulis M.G.
Ptersburg St., D. Rosenbaum
105 Morgulis B.M.
Ovruch
i. 527

92 Neyman M.M.
Dubno
i. 530

83 Palley
Kremenets
i. 531

25 Pevzner B.V.
Molchanovsky St.
25 Perelmuter I.X.
Gimnazicheskaya/Gymnasium St. Odessa
i. 532

123 Ploskin A.I.
Rovno
i. 535

93 Raskin  S.A.
Tozhe
26 Rikhter E.G.
Berdichevskaya St. #47
75 Rikhter P. I.
Kovel
117 Rikhter F.F.
Gorodok, Rivne
92 Rikhter B.F.
Lutsk
17 Rozenberg I.M.
Zhitomir
98 Rozenmeyer P.P.
Novograd
48 Rozenmeyer A.P.
Nikolaevski.
i. 543

Feller F. Yu.
Ostrog
46 Finkel  N.M.
Lyubarskaya St.
41 Fink M. Ya.
Berdichev, #11
119 Freyman V.I.
Tozhe
i. 544

35 Frenkel K. P.
Novograd
34 Fuks K.E.
Nikolaev St.
i. 545

62 Tseltner
Dubno
53 Chaykin K.A.
Vladimir-Volyn
74 Chaykin S.V.
Kovel
16 Cherni A.F.
Khlebnaya
i. 546

121 Chechet N.M.
gimnazich
93 Chechet V.A.
Novograd
i. 547

73 Schlegel P.K.
Kovel
99 Shlegel N.K.
Novograd
59 Shlemer A.O.
Dubno
20 Shneyder O.
Tuchin
i. 548

96 Shtegman N.V.
Gulevich/Hulievicy, Lutsk
72 Shtegman A.K.
Kovel
40 Shteynberg I.M.
Berdych. Feldenkrais/Feldenkrayza
i. 549

32 Yudin A.V.
Yanushpol