Sunday, August 7, 2016

1926 POLAND: TEACHERS OF HIGHER EDUCATION (#1)

1926 POLAND: TEACHERS OF HIGHER EDUCATION (#1)

p. 107
KRAKOW
#29
Private Jewish Coeducational Gymnasium (5 Brzozowa)
Dir.: Scherer Hirsz

Blattberg Wolf
Braun Majer
Bross Anna
Feldhorn Juljusz
Fleschner Klemens
Goldwasser Rachela
Herschdorfer Ozjasz
Mahler Ozjasz
Mifelew Nachman
Rosenberg Jozef
Schonberg Maks
Sperber Baruch
Steinberg Helena
Szmulewicz Mowsza
Tepper Herman
Waldmann Emil
Walkowski Szewach

TARNOW
p. 111
Jan Hetman Tarnow State Gymnasium (21 Seminarska )
Herstein Samuel

p. 112
Eliza Orzeszkowa Private Girls School (7a Zabnienska)
Epstein Samuel

p. 124/i. 133
LUBLIN
#27
Rozy Szperowej Girls Gym. (became co-educational  1924/25)
Alterowicz Aleksander-Dir.

Blumenfeld Amalja
Glasberg Chaim
Goldfarbowa Rozalja
Munzer Adolf
Redlich Mojzesz
Szper Leon
Udelsmann Abraham
Zandberg Szloma
Herszenhorn Szloma
Wiesenblit Estera

#28
Girls School
Zylberszyc Abraham—Dir.
Appel Reina
Asz marek
Azkenazy Marek
Bardach Artur
Fefferberg Leon
Grosbaumowa-Lotte Chana
Gurtharc Abram
Halpernowna Felicja
Lauer Izydor
Rotttenstreichowna Serka
Rubinsztejn Mozes
Schmerbach Leibisz
Twyesschorr Izrael Jozef
Wajcman Zygmunt
Verschleiser Mates
Zylbersztejn Mojzesz
Kerszman Abram
Rotbaum Jakob

p. 125
MIEDZYRZEC
Miedzyrzec Podlaski Coeducational Association Gymnasium for the Young
The school was founded in 1918 by Miedzyrzec Podlaski Jewish citizens.  Head of school was Adlerowej, Winkler  followed by Szymon Herman
Dir.: Herman Szymon

Bier Szymon,
 Burowik Manuel,
Burowikow Seweryn
Deutscher Jakob
Finklelstein Marja
Goldberg Mordko
Hochwald Izrael,
Hradecka Marja
Kaplan Jozef,
 Klar Fryderyk,
Klarowa Emilja
Segal Lea,
Sinnreich Jozef,
Slodki Moszko,
Szeps Dawid,
Szpilman Tauba