Monday, August 8, 2016

1926 POLAND: TEACHERS OF HIGHER EDUCATION (#2)1926 POLAND: TEACHERS OF HIGHER EDUCATION (#2)

i.165/p. 156
SAMBOR
#68
Marji Konopnickiej Girls Gym.
Bergerowna Brucha
Laser Bernard
Singer Marek
Zeimerowna (or Zelmerowna) Malwina
   Roza

SOKAL
#70
Boys National Gym.
Zucker Eljasz
Eisenberg Henryk
Laufer Izaaki..166/p. 157
TARNOBRZEG
#72
National Gym.
Hirsch Wladyslaw
Laufer Mojzesz
Marczak Michal
Nussbaum Jozef
Zamoire Samuel

i.167/p. 157

STANISLAWOWSKIE (Stanislawow)
DOLINA
#1
Z. Krasinski  Private Coeducational Gym.
Pollak Wladyslaw
Turteltaub Zygmunt

#2
Private Polish Gym.
Duhl Mendel

i.168, p. 159
KOLOMYJA
#5
King Kazmier IV National Gym.
Brandes Zalkie
Lichtman Izydor
Wagmann Samuel

i.170, p. 161
SNIATYN
#11
National Gym.
Liegman Arn
Mantel Bernard
Aftarczuk (or Altarczuk) Jozef
Sandek Mojzesz
STANISLAWOW
#12
Mieczyslaw Romanowsi National Gym.
Jordan Aleksander
Ochser Szulim
Scherman Anatol

#13
Neoklas (??) National Gym.
Bertisch Chaim
Buchowski Leon
Goldblat Samuel
Medon Leonard

i.172, p. 163
#16
Elizy orzeszkowej Private Polish Girls Gym.
Schachterowna Regina
Bertisch Chaim
Jordan Aleksander
Goldblat Samuel
Rosenbaum Maksymiljan
Schauder Joachim
Scherman Anatol

i.173, p. 164
#19
Private Coeducational Gym.
Bar Michal
Harlfinger Juljusz
Schatner-Finkowa Perla
Placzek marjan

STRYJ
#20
I. National Gym.
Resport Abraham
Sobol Stefan
Spaet Arnold
Weisblum Jozef
Zak Jozef

#21
II. National Gym.
Forostyn Eugenjusz
Lehrner Eljasz
Matius Izrael
Bernfeld Izydor
Inslicht Jozefina  (asst. teacher?)

#22
“Society of pryw (?) Private Girls Gym” Private Girls Gym.
Dawidowiczowa Wilhelmina
Inslerowna Rachela
Waldmanowna Klara
Tachler Marja
Also, the following teachers teach primary school:
Bernfeld Izydor
Ecksteinowna Helena
Lehrner Eljasz
Tauber Izydor
Weisblum Jozef
Zak Jozef

i.175. p. 166
TLUMACZ
#24
National Gym.
Eile Samuel
Pozniak Tadeusz
Silberschlag Jonas