Friday, August 23, 2013

1870 GALICIA AND LODOMERIA: JEWISH SURGEONS (#1)

The list of Jewish (or possibly Jewish) names is based upon data from the Polish language publication, "1870 Directory: Kingdom of Galicia and Lodomeria, Duchy of the Krakow Region".

The following were surgeons from the following districts. I don't know if the locations in parentheses were places of residence or birth.:

LVIV:
Bierer Rubin, Gottlieb Herz, Gunsberg Ozyasz, Jampoler Leon, Knopf Izaak, Knopf Maurycy (dentist), Kolischer Jakob, Lateiner Natan (dentist), Loewin Jozef, Weinberg Pinkas

KRAKOW:
Wolf Samuel

BIELSKI:
Blumenstock Wincenty (fr. Wilamowicach)
Schwarz Edward (fr. Biala)

BIRCZANSKIE:
Czob Marek (fr. Dobromil)

BOBRECKI:
Fiebert Herman (fr. Bobrce/Bobrka)
Handt Izydor (fr. Chodorow)
Uhrich Salomon (fr. Strzeliskach Now.)
Balog Leon (fr. Strzeliskach Now.)


BORSZCZOWSKI:
Dwasz Bernard (fr. Borszczow/Borschiv)

Schenker Herman (fr. Mielnica)

BRODSKY:
Barasz Ezechiel (Brody)
Eideks Nathan (Pidkamin)
Garten Herman (Leszniow)
Grunfeld Izdor (Brody)
Halpern Emanuel (Brody)
Kelson Jozef (Brody)
Lucyk Jakob (Zalozcach/Zalozce)
Mieses Jozef (Brody)
Rager Izydor (Zalozcach/Zalozce)
Rosenbaum Leon (Zalozcach/Zalozce)
Segal Emanuel (Brody)

BRZEZANSKI:
Eisenberg Emanuel (Brzezany)
Heilmann Jozef (Brzezany)
Lobenstein Filip (Brzezany)
Schenker Emanuel (Brzezany)
Stern Rachmil (Kozlow)
Sternberg Bernhard (Kozlow)

BUCZACKI:
Adler Szymon (Monasterzyska)
Feder Jakob (Potok)
Litynski Leopold (Monasterzyska)
Mosler Maurycy  (Buczacz)
Rosenbaum Maksymilian (Jazlowiec)

CHRZANOWSKI:
Grunbaum Wiktor (Chrzanow)

CIESZANOWSKI:
Jelinek Herman (Cieszanow)
Reiss Leon (Cieszanow)
Blum Zygmunt (Narol)

CZORTKOWSKIM:
Starwer Maurycy (Jagielnicy/Jagielnica)

DABROWSKI:
Gitzelt Jakob (Szczucin)

DOLINIANSKI:
Bikales Jakob (Bolechowo)
Raabe Aleksander (Rozniatowie)


DROHOBYCZ:
Kelhoffer Samuel (Borislav)
Quiqueretz Emanuel (Drohobych)
Reich Baruch (Dohobych)
Zwangsheim Michal (Drohobych)

GRODECKI:
Gans Henryk (Grodk)

HORODENSKI:
Landes Leon (Horodenka)

HUSIATYN:
Hladij Szymon (Chorostkowie/Chorostkow)
Hausberg Aron (Kopyczyncach)
Margules Edward (Husiatyn)
Metall Izaak Hersz (Chorostkowie)
Pomeranz Filip (Husiatyn)
Rares Izydor (Husiatyn)