Wednesday, August 14, 2013

1918-1920 DROHOBYCZ: JEWISH STUDENTS


Below, is a table of a few of the Jewish students who were educated at the King Wladyslaw Jagiello Gymnasium, Drobohycz. The information was found in the  Polish language publication, “1918-29 School Year National Directorate Report”. (This is only a partial list)NAME
BIRTH YEAR
BIRTH PLACE
EXAM YEAR
SCHOOL YEAR: 1918-19T--her Ozjasz
1895
Drohobycz
1918
L--enberg Henryk Wilhelm
1896
Drohobycz
"
Arzt Karol
1901
Turkey
"
Bernstein Samuel
1900
Boryslaw
1919
Dorfler Marek
1901
Stryj
"
Garfunkel Maks
1901
Boryslaw
"
Horschowski f. Fink Markus
1901
Drohobycz
"
Hutter Robert
1901
Wieden Rozwadow
"
Katz Abraham Moses
1898
Zolkiew
"
_ellhoffer Adolf
1901
Shodnica
"
_reisberg Izydor
1901
Boryslaw

L_ntner r. Sternbach Markus
1900
Drohobycz
"
Meth Emil
1901
Drohobycz
"
Raab Wladyslaw
1901
Pomorzany
"
Seller Maksymiljan Natan
1901
Lwow
"
Sp--ger Feiwel Herzel
1898
Drohobycz
"
Suchewtow Marceli Natan
1901
Drohobycz
1919
Wiesenberg Artur
1901
Drohobycz
"
Wulwek Wilhelm
1901
Drohobycz
"
Arztowna Albina
1900
Turkey
"
Bernsteinowna Irena Franc.
1901
Jaworow
"
Brummerowna Karolina
1899
Drohobycz
"
Friedmanowna Eliza
1901
Kolomyja
"
Hutterowna Marta
1899
Wieden
"
Safrinowna Diana
1901
Drohobycz
"
Wegnerowna Matylda
1900
Drohobycz
"
Wilenkowna Henr. Rach.
1901
Lwow
"
SCHOOL YEAR: 1919-20Deutschmeister Ichel
1900
Drohobycz
1919
Diamantenstein Markus
1900
Laka Szlach.
"
Domberger Samuel
1901
Drohobycz
"
Jager Zygmunt
1901
Drohobycz
"
Kornbluh Aba
1897
Bolechow
"
Liebermann Szymon
1898
Drohobycz
"
Mager Naftale Herzel
1900
Drohobycz
"
Teicher Samuel Leiba
1900
Przemysl
"
Zuckerberg Abraham Joachim
1901
Boryslaw
"
Dichter Michael
1900
Boryslaw
"
Birnbaum Jakob Mojzesz
1900
Wolanka
"
And more-----------