Friday, February 2, 2018

1913 ROMNY RABBINATE: SOME JEWISH BIRTHS


1913 RABBINATE OF ROMNY, JEWISH BIRTHS
("Surname Index." State Archive of Sumy Region
f.1188,5,d.58)

Aronov
Aronov
Aronov
Azriyelyov; 
Barash; 
Barul; 
Barulia
Barulja
Batkin
Belov
Belyavsky
Belyavsky; 
Belyavsky; 
Belyavsky; 
Berman
Berman
Birburwer
Blagutin; 
Blumkin
Bobovich
Boguslavsky
Brestovitsky
Cherchik
Chernomordin
Deneburg / Deneburs
Dains 
Dubnikov; 
Epstein
Eskin
Estrin
Etin; 
Farberov
Feingor
Feinstein
Fidelman; 
Freidman
Friedman
Friedman
Fuchs
Fuchs
Galatsky
Gashinsky
Gashinsky
Ginzburg
Golfeld
Gorodetsky
Goselev
Gurarii
Hansburg / Ginzburg
Herman
Igudin
Itkin
Itzik
Kagan
Kagan
Kagan; 
Kaganov; 
Kagner
Kaminsky
Kantor
Kapov
Karasev; 
Karasik
Karasik; 
Khrakovsky / Krakowski; 
Kleiner
Kogon
Korobov
Kositsky
Krakow
Kravets
Krichevsky
Krichevsky
Krivitsky
Kvaktun
Levin
Levin
Levitsky
Likht
Lipkovich; 
Lisovsky; 
Lobkov; 
Malinovsky
Malkevich
Malts
Margolin
Markovich
Mayzelev
 Medvedev; 
Miheiko
Miller
Mirensky
Mirensky; 
Mishulovich
Monisov
Moshkevich
Mostoslavsky
Naginsky
Naginsky; 
Neiman
Nemanov
Nonin
Obolonsky
Ovtsy
Ozeran
Papkov; 
Pechersky
Pishchik
Plakun
Polotsk
Prakhin
Pukhovich; 
Pupkovich
Rabinovich
Ragozin
Raim; 
Rakhlenko
Rakhlin
Ran'kov
Ratner
Reznitsky / Riznitsky
Ridyakin; 
Rogachevsky
Rogachevsky; 
Roitstein
Rokhlin
Rysik
Safronovich
Savitsky
Savitsky
Schneiderov
Schneiderov
Schwartz
Selector
Serebryansky; 
Serman; 
Shapirin; 
Shapiro
Sharf
Sheiman
Shifrin
Shifrin
Shkolnik
Shmerlin
Shmonsky; 
Shmuilovich
Shpunt
Shragin
Shukh
Shulman
Shur
Slobodsky
Slutsky
Sobolev
Steinberg
Stolitsky
Stuchevsky
Sverzhin
Svets; 
Tanfilyov
Tarkovsky
Tot
Tsetlin
Ufa
Umansky
Umansky
Verkhovsky
Vilensky
Vishnevetsky
Vitebsk
Volovik
Volovik
Volozin; 
Volynsky
Vynik / Vinik
Warsaw
Warsaw; 
Yudkevich
Yurovsky; 
Zaleschansky
Zapadinsky
Zapadinsky
Zeldman
Zelikman
Zherebevsky
Zhitomirsky

No comments:

Post a Comment