Friday, February 23, 2018

MOGILEV SYNAGOGUE: SOME JEWISH NAMES

MOGILEV SYNAGOGUE: SOME JEWISH NAMES
( Surname Index)
Belarusian Archives (National Historical Archives of Belarus: Mogilev Rabbinate, 1864-1893. f. 3362, 2,d.1. Birth records of Jews of the Mogilev Synagogue: 1864, 1865, 1867, 1868 & an alphabetical list of those born in 1864-1893). I have no other information other than last names, as post, at this time. You would have to contact the archives for additional information. 



Ab
Aboyshchik (Slayer/Upholsterer)
Abugi
Agrest
Aizikov
Aizinov
Amdurer
Amdursky
Anikel
Ashpiz
Avrutin
Balter
Barukhin
Basiyok (Bacek)
Belenkiy
Blokhi
Blyumkin
Brachkovsky
Brayer
Breda
Bruk
Busonik
Bykhovskiy
Dantsig
Darevskiy
Dimentov
Drapkin
Dribinskiy
Druker
Fayans
Futlik
Ginzburg
Glikin
Goldin
Golubov
Gorinstein
Gurevich
Idel'son
Iof
Itkin
Izakzon
Kalmanovsky
Kaz,Arkivsky
Kazinits
Khaykin
Klyastorny
Knyaziker
Lepskiy
Lindenblat
Luriya
Madorskiy
Mahover
Medniki
Mutatsky
Nabojshchik
Nakhbar
Naymark
Nemchiny
Obidkin
Okshtein
Okun'
Opanovich
Remez
Rivlin
Rogover
Sichikov
Simkin
Sterlin
Stupelman
Teytelbauma
Traperov
Tufelt
Ulyan
Vagner
Verty
Vodovoz
Vol'fson
Volkomirsky
Volkovitch
Volochek
Yerukhimovich
yoshkin
Zabalovsky
Zhitomir
Zhiznitsky
Zil'berman
Zlatinym
Zverina

No comments:

Post a Comment