Saturday, March 3, 2018

1913 Novomoskovsk Synagogogue: Marriages

1913 Novomoskovsk Synagogogue: Marriages
(“Recording of Married and Deceased Jews in Novomoskovk”)
GADO Archive: 1913, f. F-69, op.1, d.327
(Sergii V. Fazulyanov, 2015)Shvartsman – Talskaya
Kozlov - Kruglikova-Lviv
Bezor - Lamdel or La ..ndel
Gurevich – Lapidusova
Taslitsky – Bloch
Shapiro-Lifshitz
Halefin – Duner
Dwyrin-Gutman
Litvin – Cebulevskaya
Galkin – Gorelik
Margolin-Glukhovskaya
Cooper – Reichlin
Rappoport - Plaks (a) (for the first husband Zolotnitskaya)
Kapitanovskiy-Rezident
Levitsky – Slavener
Girin – Belitskaya
Gronberg-Reiser
Gordon-Libman
Medinskiy – Levina
Stal - Esipovich (terminated in year 23)
Livshits – Malkova
Beilin – Goldburt
Prigozhine – Streltsova
Shpanover – Sandomirska
Drozd – Ruter
Blekh – Slutskaya
Smelyansky – Yushlevich
Mezhebor – Boltyanskaya
Lokshin – Gubman
Katz – Gorodets
Sabsai-Libman
Gurevich – Falkovich
Peker-Boril
Morgunovsky – Lubanova
Gusinsky – Glouberman
Kislenko - Likhovitskaya ur. Brodskaya
Goldman - Rafa lv. Khaikin
Edelman – Rosenberg
Vimenets – Naymork
Pekelny – Trigub/Tryhub
Lifshits-Ozersky – Yasinyavskaya
Litvinsky – Zusmanovich
Slitinsky – Korostashevskaya
Volis-Zaslavskaya
Bas-Mazurovskaya
Lyubkin – Ocheretyaner
Stavitsky – Brodskaya
Alpert - Farber ur. Leyzerovich
Dubilyer-Schneer
Shlyapintokh – Bloch
Budman – Vulfovich
Levin – Kaganskaya
Gorodnitsky - Kuperman ur. Gomelskaya
Lerner-Levin
Mirson-Yurovskaya
Medovoy- Mileykovskaya
Kotkin – Sirota
Fleer – Vaskevich
Gorelik-Peker
Lelgante – Rosengarten

No comments:

Post a Comment