Saturday, July 11, 2015

1897 RUSSIAN CENSUS: SKVIRA, KIEV, UKRAINE (#1)1897 RUSSIAN CENSUS: SKVIRA, KIEV, UKRAINE (#1)
(Michael Girshson)

There are surnames ONLY. There is no further information! 
(The use of the feminine case for a name may mean that the person is living in someone else's home as a servant, who may or may not be Jewish.)
The list is based on records from the State Archive of the Kiev Region
(Kiev Provincial Committee of the 1st National Census in 1897: "Skvira County Census Committee"-- F. 384, inv. 10, 1-42)
Below is only a partial list of names:

Abelev
Aberfeld (Oberfeld)
Abter 
Averbukh
Avramson
Avratiner
Azolinsky
Azril
Aizenberg
Alman
Alper
Alpern
Alpert
Altman
Arbikhovskaya
Arenshteyn
Arkis
Artshteyn
Arsh
Atlas

Babichenko
Babchinetsky
Bazitsin
Bak
Bakatovsky
Balaban
Baltaksa
Balyansky
Baran
Bard
Barsky
Barshchevsky
Baryl
Batir
Bediner
Bezborodkin
Beznishchuk
Bezfamilny
Beygel
Beylysh
Belilovsky
Belkov
Belotitskaya
Belotitskaya
Belotserkovskaya
Bendersky
Benditovich
Benedyk
Berbichevsky
Berdichevsky
Belkov
Belotitskaya
Belotserkovskaya
Bendersky
Benditovich
Benedyk
Berbichevsky
Berdichevsky
Berezman
Berezovskaya
Berezovsky
Berislavsky
Berlyand
Berly
Berlyant
Bernshteyn
Bers
Berfir
Bigel
Bidnaya
Bilov
Binder
Bit
Bliznyuk
Bobchanetsa
Bobyr
Bogatyrenko
Bogopolsky
Bozhevik
Borisevich
Borisovskaya
Brovarnik
Broverman
Brodovsky
Brodsky
Brozovskaya
Bronshteyn
Brudnik
Brusilovskaya
Burar
Budnitsky
Burd
Burkatovsky
Burshteyn
Byk
Bystritsky
Byalik

Vayzburd
Vaynberg
Vayntraub
Vaynshtok
Vaysburg
Vaks
Vakser
Vaser
Vakhnyansky
Veynberg Veksler
Vekslyarsky
Vecherivna
Vilfand
Vilsky
Vinarsky
Vinitskaya
Vinnitsky
Vinokur
Vishnevetsky
Wisniewski
Vishnepolsky
Volis
Volkovich
Vugloss
Volodarsky
Volosiny
Volotsky
Volfowitz
Vorobyov
Vulys
Vygodnek


Gabovich
Galinsky
Galushka
Galman
Galperin
Gatarnik
Gakhun
Geyser
Geler
Gelfman
Gelman
Gerzon
German
Gerner
Gertsenshteyn
Gershenovsky
Gershini
Gershunovsky
Geryalis
Gekhtman
Geshel
Giler
Gilshteyn
Gimelfarb
Ginger
Ginzburg
Gitelman
Gitelmakher
Gitelfart
Giter
Giterman
Gladshteyn
Glatshteyn
Gluzman
Goldik
Goldich
Goldman
Goldnarbyt
Goldshteyn
Golinsky
Golovyan
Golubchik
Goldvekht
Goldenberg
Goldenvaser
Golderbit
Goldman
Goldfayn
Goldfarb
Goldfeld
Golfman
Gorbaty
Gorbach
Gorelko
Gorenshteyn
Goretsky
Gorovitz
Gorodetsky
Gorodik
Gorodina
Gofman
Gofshteyn
Gokhbarg
Gokhman
Gokhtukh
Graytser
Granovsky
Grachenko
Grilsky
Grinbarg
Grinberg
Grinshpun
Grinshteyn
Groysman
Gruzman
Grushko
Gudes
Gudzenko
Gudis
Gudkevich
Gulkin
Gumenny
Gusak
Gutman
Guchenko

No comments:

Post a Comment