Monday, July 6, 2015

1941-1943 A MEMORIAL BOOK: JEWISH MARTYRS FROM VITEBSK
(from Martyrology of Jews in Vitebsk)

Vitebsk Jews Who Perished in Other Cities


NAME
DATES
PLACE
p. 129


Amromina Minna & her daughter
1942
Kolyshki Lioznenskogo
Alterman Alter Samuilovich
1898-1941
Yanovichi
     Genya
1896-1941
Altman Bella
1896
Liozno
     Solomon
1905
     Yuda
1896
Amkhir Risya Movshevna
1904-1942
Lepel
Aronin Lev Samuilovich
1919-1941
?
Ashkenazi Zusya
1908
Liozno
Beylinson Velvl Lvovich
1920-1941
Bogushevsk
     Rokha-Beyla
1861
Liozno
Beynfest Revekka Azaryevna
--
Daugavpils (Latvia)
Belenk/Belenky Guta
1890
Liozno
Blyumkin Samuil
1923
Brilon Mikhlya Leybovna
1909-1941
Bykhov, Mogilev
Brusser Sarra
--
Liozno
        (Volshonok) Eska Zusena
1893-1942
Gatchina, Leningrad, Russia
Bumagin Zelik Leyzerovich
1902-1941
Yanovichi
Vikhnina Musya 1918
1918
Liozno
Voronenko Isaak
1902
Gadaskina Stera Maarkovna
1943
Gelkin Zalman Yakovlevich
1943
Riga, Latvia
Genina Khanna Mendelevna
1923-1942
Beshenkovichi
Glanz Tsilya Moiseyevna
1893-1942
Pyatigorsk, Russia
    Moisey
--
Glasman Eliezer Mordekhayevich
1879-1941
Riga
Gnesin Aron Leybovich
1902
Velizh
     Mikhail Aronovich
1930
Velizh, Russia
Golovicher Goga Samuilovich
1936-1941
Dubrovno
Golbraykh Beylya
--
Velizh ,Smolensk region, Russia
     Dora Ruvimovna
--
Lagoysk, Minsk
      Lipa Naumovich
1917
Velizh, Smolensk, Ru.
      Khana Naumovna
1920
Golman Leybe
1899
Glomazino, Ponizovsky, Smolensk
Gratvol  --
1896
Liozno
     Beyla
1918
Dvoskin/Dwoskin Isaak
--
     Khaim
--
p. 130


Dolnik Marina
1913
Liozno
     Mira
1888
     Feyga
--
Drabkin Yuda Borisovich
__
Velizh
Drozdnik Bella
1880-1942
Smolensk, Ru
     Dora Mordukhovna
1909-1942
     Faina Mordukhovna Moskovskaya & her 2 children

Russia
Dymshits Khaim
1891
Liozno
Zak Dora Mordukhovna
1885-1942
Ponary, Lithuania
Zelikson I.S. & 3 children
1941
Minsk reg.
Kagan Mikhail
1906
Liozno
Kogan Svetlana Mikhaylovna
1939-1941
Kamen, Lepel district
Kingisser Grigory
1941
Minsk
     Zyama
1941
     Moisey
1941
     Riva
1941
Kogan Arkady
1899
Liozno
     David
1912
Kruglyakov Menakhem   Khaimovich
1939-1942
Velizh Smolensk
     Basya  Leyvikovna
1942
     Khena Girshevna
1942
Levin Berta
1903
Liozno
     Goda-Beyla
1901-1941
Glomazino Ponizovsky Smolensk
Levinson Vladimir Itskovich
1930-1941
Rudnya Smolensk
Levintova Serafima  & her husband Zalman
--
Surazh
Lyubin Leyba
1910
Liozno
Lyukhter Mates Izrailevich
1923-1942
Chashniki
     Rakhel
1931-1942
Magaras Dveyra Leybovna
1913-1941
Velizh
Margulis Motke Mardekhay Reuvenovich
1941
Territory of Western Belarus
Matsevich Nakhman
1907
Liozno
Meller Genya Aranovna
1914-1943
Belostok Poland
Nerman Khaya
1878
Liozno
Nesnevich Moma Lazarevich
1931-1941
Yanovichi
     Sema Lazarevich
1940-1942
Nihamkin Abram
1928
Liozno
Pevzner Basya
__
Liozno
     Zyama
1916
Peysakhovich Itskhak Iosifovich
1932-1942
Velizh
Plavnik Rakhmil Isaakovich
1915-1942
Liozno
Portnoy Khaim
1851-1941
Orsha
Pudovin Iosif
1882
Liozno
Pudovik Tseyta
1917
Liozno
p. 131


Rapkin Sonya
1912
Liozno
Rappoport
1898
Raskin Meyyer
--
Rubin Boris
1919
Samodumskaya Anna
--
Pyatigorsk Stavropol Ru.
     Rakhel Moiseyevna
1939-1942
Sandler Khaim (Yefim) Moiseyeich
1941
Usvyaty Pskov
Slavin Roman Abramovich
1940-1941
Glomazino Ponizovsky, Smolensk
Starobinetz Shifra Elyevna
1885-1941
Riga Latvia
Sterenzat Lev Isaakovich
1870-Aug. 1941
Kurino
     Raisa Yankelevna
1883- Aug. 1941
     Emanuil Lvovich
1925-Aug. 1941
Stukman Motl Solomonovich
1942
Kolyshki , Liozno
     Solomon
1942
Tarler Khaim Borukhovich
1866-1941
Tomchin, Polotsk
Tevelenok Sonya
1890-1941
Velizh Smolensk
     Sholom
1887-1941

Temkin Abram
1941
Rudnya Smolensk
     Boris
1901
Liozno
Temkina  _______
1941
Rudnya, Smolensk
Treskunova Lyuba
1895
Liozno
Tumarinson Moisey
1905
Khainson Vladimir Isaakovich
1940-1942
Smolensk
Khanin Naum Yerukhemovich/Eruhemovich
--
Polotsk
Kheyfets Izrail
1910
Liozno
Khiger Karp Lazarevich
1941
Ostrovno
Chemin Iosif
1880
Liozno
     Mikhail
1920
Farber Liza-hanged by the Nazis
1941
Velizh
     Musya-hanged by the Nazis
1941
     Roza-hanged by the Nazis
1941
Feygina Lyubov Mikhaylovna—punished by the Nazis
1900-1942
Voronezh
Tsodykman Ilya, his wife Dora, & 2 children
--
Minsk
Tsymbalova (Meyerson) Bella Aronova
1911-1941
Yanovichi
Tsymbalova Anna Daniilovna
1937-1941
Tsyrkina Zina
1920-1940
Domanovo
Sheynina Asya Tsalkovna
1937-1942
Beshenkovichi
     Manya Tsalkovna
1929-1942
     Leya Tsalkovna
1925-1942
Yudkin Moisey
1884
Liozno
Yakhnin Yakov Yudovich
1911-1943
Gorodok

No comments:

Post a Comment