Wednesday, February 10, 2016

JEWS OF PSKOV: THE JEWISH COMMUNITY OF VELIKIYE LUKI

THE JEWISH COMMUNITY OF VELIKIYE LUKI (until 1917)


(Unfortunately, the links are no longer viable)

In the Jewish history of this area of Pskov, the publication included the names of a few Jews who lived or worked in the area. The information was based on “The People of the Torah. Central Jewish Resource Sem-40"

Zalman BERLIN, Meyer Izrailevich GIMEYN (tradesman/watchmaker from Vitebsk), Wolf Girshovich SVIRON (tradesman from Vilna), Izotov SOMINSKII Davidovich (converted Jew), Iosel MINTZ (Orsha), Abram MovshevicheYAGUDIN/AGUDINE (his son was Leib), David/Davyd Solomon GOTTHILF/GOTGILF, Wolf AharonovitchVYAZMENSKAYA/VAZMENSKIJ/VAZMENSKOGO ( brother was Moses ), Simon Sejdin Xai (son-in-law of Vyazmenskaya), Shaya Berkowitz BERLIN, Nahum Davidovich MARGOLIES, Zalman Abramovich 
FRUNBERG, Abram Yankelevich LEBEDEV, Sora-Rivka KRYVOSEVSKAYA, Yankel FREJDZON/FREIDSON (watchmaker), Rafail/Raphael GINZBURG, Gertsyk/Gercyka/Gercik VYAZMENSKAYA (went to U. of Berlin), Tauba Ioselevna PONIZOVSKY, Samuel Abramov YAGUDIN, Lev Alexandrov RABINOWITZ/RABINOVICH, GLEZERMAN (tobacco), DAVYDOV (watches), Shmarev Erukhimov SHEYDINA/SEJDINA, R. BORODULIN, ___ Mordukhovich BEROVA, Rabbi F. Ya. IZRAELSON, I. ALEKSANDR, 
M SUNDAKOV, [Tskhakaia-Reuben Girshovich] ALEXANDER.

LUTSK, DOBRYSHA, FRADIN, KRUPA, BAMUNERA, GOPPA, OLKENITSKOGO, ZION, YAHISHA, RUBIN, GOBOVICH, FEIGIN, FAYGENBLYUM, TZMBAL, HANINA, GELDMAN, GREENSON, 
ILYASHEVYM, GORDIN, LEVINTOV, TSEHNOVITSERY, AMITAI, BELENKY, IOFIS, 
DREINDEL,CROUP, LERMAN, SUTKIN, NEIMAN, LERNER, GALATSER, DAVIDSON, 
KAPLAN, ZOELLICK, CHESNEY, BORJA, RIVLIN, BORHOVU, ROSENBERG, 
NEUMANN, RUMELIA/RUMMEL, ZILBER, TYNYANOV, KAVERIN, LURY, 
KACZERGINSKI, GRODZINSKY, et al.