Friday, July 18, 2014

1878 PARIS DIARY (#1): POLISH IN PARIS

1878 PARIS DIARY (#1): POLISH IN PARIS

The following information is based on information from the “1878 Parisian Diary”.

'*”z zona”= with wife
'**”z rodzina”=with family


NAME

Altschuler Ida
Axenfeld Henryk
Belkowski Juliusz**
Belkowski Feliks*
Berkowitz (widow)
Berkowicz Gustaw
Borkowski Mojzesz
Borowski Wladyslaw
Chmielewski Leon
Chonski Adolf
Cohn Bracia
Enoch Juliusz
Fraenkel Henryk
Glotz
Goerlitz Henryk
Goldstein Edward
Goodman  (with son)
Gribinski Izaak
Grymberg Wilhelm
Gutzeit Maksymilian
Guzkowski Izydor
Herman Wiktor
Hirner Juliusz
Hirszfeld
Hirszfeld Grzegorz-Ludwik
Hoffman Jozef
Holdenderski Leon
Hopfenblum
Hulewicz Maurycy
Jasiewicz Juliusz
Jaslowski Maurycy
Jedinski Juliusz *
Jozefson Karol
Jozefowicz Piotr
Kessler Eugeniusz
Klerlain Jozef
Kozlowski Leon*
Kranshar Rafael**
Krejtler Jakob*
Landowska (widow)
Mikulski Isydor 
(64 Rue de Clichy)
Mikulska Izydoryna 
(64 Rue de Clichy)
Nabielak Ludwik*
Nabielak Seweryn*
Ordynski Leon
Panek Adolf
Rettel Leonard**
Rozen Pawel
Rozenthal Zawal
Rozycki Eugeniusz
Rozycki Feliks
Rozycki Ludwik
Rubach Boleslaw
Rubinowicz Jan
Solowiejczyk Eliasz
Szklarski Judel**
Szperling