Thursday, July 17, 2014

1936 LIST OF POLISH ELECTRICAL ENGINEERS

1936 LIST OF POLISH ELECTRICAL ENGINEERS
(Assoc. of Polish Electrical Engineers, publisher)

This is a list of  Polish electrical engineers who may be Jewish.

NAME
GRADUATION: DATE/PLACE
Altenberg Maurycy
1898 Politechnika Lwowska
Baran Ignacy
1934 Pol. Lwowska
Bendarski Adolf
1931 Pol. Warszawska
Berson Zygmunt
1895 Pol. Rydze
Biegeleisen Maksymiljan
1933 Pol. Lwowska
Blankenheim Zygmunt
1931 Pol. Lwowska
Blocki Feliks
1931 Pol. Lwowska
Bratman Ignacy
1909 Inst. Elektr. Nancy
Braum Zygmunt
1922 Pol. Lwowska
Cerfas Eugenjusz
1933 ol. Warszawska
Chelmielewski Zygmunt
1933 Pol. Warsz.
Chodzko Bernard
1932 Pol. Warsz.
Dunikowski Samuel
1929 Pol. Warsz.
Fuks Ludwik
1903 Pol. Warsz.
Gantz Leopold
1898 ol. Hanowerze
Geisler Wladyslaw
1911 Inst. Elektr. Leodjum
Gisman Wladyslaw
1934 Pol. Lwowska
Glatman Juljusz
1911 Pol. Karlsruhe
Gornig Artur
1900 Wyzsza Szk. Techn. Wroclawu
Gottfried Roman
1923 Pol. Lwow
Halper Wilhelm
1932 Pol. Warsz.
Heller Kazimierz
1923 Pol. Lwowska
Hirszbandt Artur
1934 Pol. Warsz.
Hoeher Herman
1912 Pol. Berlinie
Hupert Juljusz
1933 Pol. Warsz.
Huttner Maurycy
1930 Pol. Lwowska
Hykiel Wladyslaw
1931 Pol. Warsz.
Jankiewicz Zygmunt
1928 Pol. Warsz.
Jokiel Zygmunt
1932 Pol. Warsz.
Jung Leon
1928 Pol. Warsz.
Kaim Mieczyslaw
1935 Pol. Warsz.
Kassern Maksymiljan
1924 Pol. Lwowska
Keller Juljusz
1935 Pol. Warsz.
Koenig Eugenjusz
1925 Pol. Warsz.
Kuhn Stanislaw
1926 Pol. Warsz.
Kuratow Jakob
1900 Inst. Elektr. Leodjum
Kutzner Adolf
Technikum Mitwajdzie
Landesberg Filip
1930 Pol. Lwowska
Lada Zygmunt
1912 Inst. Elektr. Leodjum (Liege)
Mejer Stanislaw
1935 Pol. Warsz.
Muller Bernard
1901 Pol. Lwowska
Rau Zygmunt
1909 Inst. Elektr Leodjum (Liege)
Richter Herman
1930 Pol. Warsz.
Sens Emanuel
1928 Pol. Lwowska
Serwin Josef
1935 Pol. Warz.
Singer Maksymiljan
1932 Po. Lwowska
Strasburger Zygmunt
1895 Inst. Elektr. w Petersburgu
Szejnman Leon
1909 Inst. Elektr. w Nancy
Szorc Leon
1931 Pol. Warsz.
Tamar Bernard
1932 Pol. Lwowska
Weber Erwin
1932 Pol. Lwowska