Saturday, July 19, 2014

1905 LUBELSKI DIARY (#1A): HOMEOWNERS/LANDLORDS

LUBLIN HOMEOWNERS/LANDLORDS & STREETS

Below, is a list of individuals who may possibly have been Jewish homeowners/landlords. It is based on information from the 1905 Diary of Lubelski.

CYRKUL I-szy.

Ul. Krakowskie-Prdedm.:
Even Addresses--
Strejbel Helena, SS. Sruja Wajnmann, Szpet Mordko, Feder Abram, Cukier Jozef, Lotte Ryfka, Goldewejg B., Miller, Goldwag, Kon hana, Rachalewski B., Goldkraut, Gewertz Wolf

Odd Addresses--
Goldewajg D., Kronzylber, Lernaer Moszek, Rozenman, Haberlau Ludwik

Namiestnikowska:
Odd Addresses--
Strejbel Helena, Beer Michel, Cukier Jozef, Tajtelbaum M., Szpiro

Krolewska:
Odd Addresses—
Herszenhorn, Warman Dawid & SS Grynberga, Cederbaum SS

S-to Duska:
Even Addresses—
Saks Aleksander, Leonowicz & Pliszczynski, Wajsberg Tadeusz

Szewcka:
Even Addresses—
Cygielman, Litwinska

Odd Addresses—
Rozenblat, Scholtz

Zielona:
Even Addresses--
Goldcwajg Dawid, kronzylber S., Lerner Moszek, Rozenmana

Odd Addresses—
Mazurkiewicz K.

Bernardynska:
Even Addresses—
Grin, Haber, Warman, Lichtenfeld, Piezman
p.104 (i. 136)

Odd Addresses:
Vetter, Vetter

Poczetkowska:
Even Addresses—
Frycz Adolf, Wajsberg Tadeusz

Odd Addresses—
Mazurkiewicz

Radziwillowska:

Czechowska:
Even Addresses—
Strasberger, Bromberg

Odd Addresses—
Hakiel

Owiatowa:

Niecala:
Even Addresses—
Grudzinski, Wolf, Wolanski

Odd Addresses—
Krausse Edward

Kapucynska:
Even Addresses—
Dutkiewicz Feliks

Odd Addresses—
Rozgold

Gubernatorska:

Szpitalna:
Even Addresses—
Beer Michal

Odd Addresses—
Frank

Wieniawska I (Ewangieiicka):

Wieniawska:
Odd Addresses—
Turkeltaub

Cmentarna:
Even Addresses---
Goldkraut vel Zaba, Cukierman, Rudiger

Dolna Panny Maryi:
Even Addresses—
Dajczer Hersz, Karp, Edelman Icek, Szepke

Odd Addresses—
Markrajch, Emeryk, Ajdelman, Sass

Zmigrod:
Odd Addresses—
Tenebaum

Zamojska:
Even Addresses--
Vetter August & Jul., Garfinkiel, Grinberg, Grinberg, Moritz

Odd Addresses—
Brafman, Herszenchorn I., Lerkam aleksander, Torman, Torman

Przedmiescie Piaski:
Even Addresses—
Ajgier, Kornblit, Henisberg, Henisberg, Fortel, Boradczyk, Fridman, Ziberszer, Rotrubin Betman, Aspis, Klugman, Mytelman, Ziarn, Lew Szaja, Rachsztejn, Bergaut, Diament, Finkelsztejn

Odd Addresses—
Betman K., Lewensztejn B., Sznejersohn, Aspis Szmul, Ejdisch R., Jasinski Kacper., Sztenberg Chil. Lancman, Gorden, Goldberg, Cukierman, Cukierman, Landsman, Grinberg, Gorden Boruch, Sztejn Herman, Kliger Rojza, Ejsmont, Malzonkow Sztejn, Rachsztekm. Racjsztekm. Nauman Marja, Warson Jozef, Izraelit Chil.